Srpska narodna partija

Дан 12. фебруар 2024.

ФОРМИРАН ИНТЕРНЕТ ТИМ СРПСКЕ НАРОДНЕ ПАРТИЈЕ

Јуче смо у централи партије одржали састанак Интернет тима Српске народне партије. Тим смо формирали како бисмо што боље промовисали партијски рад и отворили партију за лакшу комуникацију са грађанима. Др Ненад Поповић – Вера. Отаџбина. Породица.