Srpska narodna partija

ФОРМИРАН ИНТЕРНЕТ ТИМ СРПСКЕ НАРОДНЕ ПАРТИЈЕ

Јуче смо у централи партије одржали састанак Интернет тима Српске народне партије. Тим смо формирали како бисмо што боље промовисали партијски рад и отворили партију за лакшу комуникацију са грађанима.
Др Ненад Поповић – Вера. Отаџбина. Породица.
Опције за дељење поста