Pavle Ristić

Predsednik Resornog odbora za inovacije i informaciono-komunikacione tehnologije

Rođen u Malom Zvorniku 13. februara 1981. godine gde završavaa osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi na Univerzitetu u Beogradu.

Karijeru započinje 2006. godine kao programer za razvoj finansijskih aplikacija namenjenih praćenju vlasničke strukture akcionarskih društava kao i trgovini hartijama od vrednosti. Kasnije radi na poslovima implementacije informacionog sistema za praćenje poslovanja kompanija. U poslednjih deset godina profesionalnu karijeru razvija u kompaniji ”Intersolia” koja se bavi uslugama vezanim za bezbedno korišćenje i rukovanje hemikalijama. U ovoj kompaniji za 10 godina prolazi put od pozicije ”IT specialist” preko ”SLS team leader” i ”SLS Team Manager” do trenutne pozicije ”Product Owner”. Kroz svoj karijerni put se prevashodno bavio Microsoft tehnologijama i pojedinim open source rešenjima. Trenutno mu je akcenat na metodologijama razvoja proizvoda, njihovom održavanju i unapređivanju kao i formiranju i razvoju timova koji razvijaju, održavaju i unapređuju softverske proizvode i usluge. Iz ovih oblasti poseduje nekoliko sertifikata.

Porede angažovanja u drugim kompanijama, više od 10 godina je vlasnik i direktor sopstvene firme kroz koju svoja znanja i veštine nudi i drugim kompanijama na tržištu. Tokom ovog perioda učestvovao u razvoju nekoliko uspešnih proizvoda.

Oženjen, otac troje dece, a tokom 2020. godine će postati roditelji i po četvrti put.

pavle.ristic@consultech.rs