Srpska narodna partija

Павле Ристић

Pavle-Ristic

Биографија

Председник Ресорног одбора за иновације и информационо-комуникационе технологије

Рођен у Малом Зворнику 13. фебруара 1981. године где завршаваа основну и средњу школу. Дипломирао на Факултету организационих наука, смер Информациони системи на Универзитету у Београду.

Каријеру започиње 2006. године као програмер за развој финансијских апликација намењених праћењу власничке структуре акционарских друштава као и трговини хартијама од вредности. Касније ради на пословима имплементације информационог система за праћење пословања компанија. У последњих десет година професионалну каријеру развија у компанији ”Intersolia” која се бави услугама везаним за безбедно коришћење и руковање хемикалијама. У овој компанији за 10 година пролази пут од позиције ”IT specialist” преко ”SLS team leader” и ”SLS Team Manager” до тренутне позиције ”Product Owner”. Кроз свој каријерни пут се превасходно бавио Microsoft технологијама и појединим open source решењима. Тренутно му је акценат на методологијама развоја производа, њиховом одржавању и унапређивању као и формирању и развоју тимова који развијају, одржавају и унапређују софтверске производе и услуге. Из ових области поседује неколико сертификата.

Пореде ангажовања у другим компанијама, више од 10 година је власник и директор сопствене фирме кроз коју своја знања и вештине нуди и другим компанијама на тржишту. Током овог периода учествовао у развоју неколико успешних производа.

Ожењен, отац троје деце, а током 2020. године ће постати родитељи и по четврти пут.