Srpska narodna partija

Оливера Ђурђевић

Биографија

Члан Извршног одбора (Крупањ)

Рођена је 1993. године. Стекла је звање мастер математичара на Математичком факултету у Београду.

Тренутно ради на пословима професора математике у средњој школи, у Крупњу.

Члан је Извршног одбора и потпредседник омладине Српске народне партије.