Srpska narodna partija

Лазар Ожеговић

Биографија

Члан Извршног одбора (Нови Сад)

Рођен је 1955. године, у Тетову, у Северној Македонији. Живи и ради у Новом Саду. Дипломирао је на Факултету народне одбране, магистрирао је и докторирао на Техничком факултету „Михајло Пупин“, у Зрењанину.

Своју богату каријеру завршио је као професор на „Привредној академији“ Факултета за економију и инжењерски менаџмент, у Новом Саду. Бави се научним радом. Био је члан Научног одбора Економског фалултета у Румунији.

У периоду 2018 – 2021. године, био је рецензент, именован од стране Владе Републике Србије, за признавање иностраних диплома, као и председник Савета за социјано предузетништво Владе АП Војводина.

Члан је Извршног одбора Српске народне партије.