Srpska narodna partija

Владислав Васиљевић

Vladislav-Vasiljevic

Биографија

Председник Ресорног одбора за заштиту животне средине

Рођен 21. јула 1976. године у Ужицу

Дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Београду 2004. године.

Мастер студије завршио 2014. године на Катедри Искоришћавања шума -Шумарског факултетета Универзитета у Београду, као један од најбољих студената генерације.

Од 2005-2006. радио као инжењер у Националном парку „Тара“ на пословима гајења шума и планирања и газдовања шумама.

Од 2007-2008. радио у „Транспорт Вождовац“ д.о.о. као Референт за увоз и извоз дрвне грађе и плочастих материјала од дрвета.

Од 2008. запослен у „Колубара услуге“ д.о.о. Лазаревац као „Непосредни руководилац у биолошкој рекултивацији“. Радио као главни инжењер на реализацији више пројеката у техничкој и биолошкој рекултивацији одлагалишта јаловине површинских копова угља и одлаглишта пепела “ТЕ-КО Kостолац” и “РБ Колубара”

Објавио више научних и стручних радова у области техничке и биолошке рекултивације одлагалишта јаловине и пепелишта, употребе шумске биомасе у енергетске сврхе, енергетских засада брзорастућих дрвенастих врста и др.

Говори руски и енглески језик.