Srpska narodna partija

Владимир Пребирачевић

Биографија

Потпредседник је Извршног одбора Српске народне партије.

Владимир Пребирачевић је рођен 1981. године. Живи у Новом Саду. Магистрирао је на Факултету за трговину и банкарство у Београду и стекао звање магистар наука у менаџменту. У процесу је израде доктората на Факултету техничких наука, у Новом Саду, на Департману за људске ресурсе.

Обавља послове водећег стручног сарадника за људске ресурсе ЕПС-а, од 2018. године. Директор је српско-руског центра „Мајак“. Оснивач је и директор Академије за безбедност и стратешке комуникације. Користи се енглеским и руским језиком.