Srpska narodna partija

Тамара Иванчевић

Биографија

Технички секретар Извршног одбора (Београд)

Рођена је 1973. године. Дипломирала је на „Унион – Никола Тесла“ Факултету за инжењерски менаџмент, у Београду и стекла звање дипломирани инжењер менаџмента.

Тренутно ради на пословима саветника за запошљавање у иностранству, у Националној служби за запошљавање, у Београду.

Говори енглески језик.

Члан је Извршног одбора Српске народне партије.