Srpska narodna partija

Слободан Алавања

Биографија

Члан Извршног одбора (Нови Сад)

Дипломирао је и стекао звање професор физичког васпитања и спорта на Факултету за спорт и туризам, у Новом Саду и мастер политиколог на Факултету за дипломатију и безбедност, у Београду.

Тренутно ради на пословима помоћника директора, у покрајинском Заводу за спорт и медицину спорта, у Новом Саду.

У периоду 2020 – 2022. године, био је народни посланик у Народној скупштини Републике Србије.

Говори енглески језик.

Члан је Извршног одбора Српске народне партије.