Srpska narodna partija

Небојша Кузмановић

Биографија

Члан Извршног одбора (Београд)

Студент друге године основних студија политичких наука. Поседује знање енглеског језика – напредни ниво, руског језика  – основни ниво и  графички дизајн – напредни ниво.

Поред бројних интересовања издваја се историја и теорија модерне политичко-економске сцене, као и анализа војне технологије и теорије у 20 и 21 веку. 

Члан је Извршног одбора Српске народне партије.