Srpska narodna partija

Гордана Бајатовић

Биографија

Члан Извршног одбора (Београд)

Рођена 1962. године. Дипломирала на Политехничкој Академији, Факултету политичких наука где је стекла звање Дипломораног политиколога за међународне послове, а мастерирала са звањем Специјалиста за контратероризам и организовани криминал. 

Своје знање и искуство стечено вишегодишњим радом на менаџерским и директорским позицијама, последње четири године дели пружањем консултантских услуга.

Говори руски језик.

Члан је Извршног одбора Српске народне партије.