Srpska narodna partija

Дејан Самарџић

Биографија

Члан Извршног одбора Српске народне партије (Врбас)

Дејан Самарџић, рођен 1980. године у Врбасу.

Завршио Универзитет «Браћа Карић Факултет за трговину и банкарство «Јанићије и Даница Карић» и стекао звање Дипломирани економиста – менаџер у трговини.

Тренутно ради на пословима Извршилац за финансијске послове у  Скупштина Града Новог Сада, у Новом Саду.

Говори руски и енглески језик.

Члан је Извршног одбора Српске народне партије.