Srpska narodna partija

Босиљка Јовановић

Босиљка Јовановић

Биографија

Члан Извршног одбора (Ваљево)

Рођена 1967. године. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу и стекла звање дипломирани правник-мастер.

Вишегодишње радно искуство на пословима у струци започела у привреди у периоду 1995-1997. године.

Од 2000-2024. године запослена у образовању. У том периоду остварила значајно искуство на пословима у основним и средњим школама на подручју Ваљева и околине.

У Средњој Економској школи у Ваљеву у периоду од 2000-2021. године радила на пословима сарадника у настави, наставника правне групе предмета и секретара школе.

Од 2021. године запослена у Основној школи „Прота Матеја Ненадовић“ у Бранковини, на радном месту секретара школе.

Говори руски и служи се енглеским језиком.     

Удата, мајка одраслог сина.