Srpska narodna partija

Златко Митић

Биографија

Члан Извршног одбора (Нови Сад)

Златко Митић рођен је у Крупњу, живи и ради у Новом Саду.

На Међународним практично оријентисаним (МБА) студијама – заједнички студијски програм у академској сарадњи У.Б.И. (Брисел, Белгија) са Универзитетом у Новом Саду, на Факултету техничких наука (ФТН), стекао је звање магистар пословног менаџмента (Master of Business Administrtion)

На Технички факултет (Зрењанин), Универзитета у Новом Саду, стекао је звање дипломирани инжењер машинске-текстилне струке.

Професионално искуство:

                        ТРИНИТИ СМАРТ ИТ (Нови Сад)

                        Менаџер пројекта (Вођење пројеката и тимова)

                        2022 – сада

                        МОКРОГОРСКА ШКОЛА ЗА МЕНАЏМЕНТ (Београд)

                        Гостујући предавач (Оперативни и Лин менаџмент)

                        2020 – 2022

                        КОСТЕЛ АУТОМОТИВ (Хрватска), Бечеј/Б. Градиште

                        Генерални директор (Аутомобилска индустрија)

                        2019 – 2020

                        БЛОКС (Луј Блокс Група, Белгија), Бачки Петровац

                        Менаџер производног погона (Производња флексибилних

                        контејнера)

                        2017 – 2018

                        ФОРИ ПРОИЗВОДИ (Фори Група, Словенија), Крагујевац

                        Менаџер пројекта/Заменик директора (Медицинска опрема)

                        2016 – 2017

                        СИНТЕЛОН (Таркет Група), Бачка Паланка

                        Директор производње и одржавања (Производња тепиха)

                        2011 – 2016

                        ЏЕЈМС Х. ХИЛ (Енглеска), Србија и бивша Југославија

                        Представник (Лабораторијска опрема)

                        2006 – 2010

                        АД СИНТЕЛОН, Бачка Паланка

                        Директор развоја и инвестиција (2000 – 2005)

                        Менаџер производа (1997 -1999)

                        Инжењер истраживања и развоја (1996 – 1997)

                        1996 – 2005

                        ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, Зрењанин

                        Асистент (Техничко цртање)

                        1995 – 1996

     Вршилац је дужности регионалног координатора (повереника) за покрајину Војводина и председника (повереника) за градски одбор Нови Сад Српске народне партије.