Vladislav Vasiljević

Predsednik Resornog odbora za zaštitu životne sredine

Rođen 21. jula 1976. godine u Užicu

Diplomirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine.

Master studije završio 2014. godine na Katedri Iskorišćavanja šuma -Šumarskog fakulteteta Univerziteta u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata generacije.

Od 2005-2006. radio kao inženjer u Nacionalnom parku „Tara“ na poslovima gajenja šuma i planiranja i gazdovanja šumama.

Od 2007-2008. radio u „Transport Voždovac“ d.o.o. kao Referent za uvoz i izvoz drvne građe i pločastih materijala od drveta.

Od 2008. zaposlen u „Kolubara usluge“ d.o.o. Lazarevac kao „Neposredni rukovodilac u biološkoj rekultivaciji“. Radio kao glavni inženjer na realizaciji više projekata u tehničkoj i biološkoj rekultivaciji odlagališta jalovine površinskih kopova uglja i odlaglišta pepela „TE-KO Kostolac“ i „RB Kolubara“

Objavio više naučnih i stručnih radova u oblasti tehničke i biološke rekultivacije odlagališta jalovine i pepelišta, upotrebe šumske biomase u energetske svrhe, energetskih zasada brzorastućih drvenastih vrsta i dr.

Govori ruski i engleski jezik.

vasiljevic.v.76@gmail.com