Vladimir Jovičić

Sekretar predsedništva i predsednik Stručnog saveta

Rođen 07. oktobra 1980. godine u Čačku. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studiranja bio potpredsednik studentske organizacije Centar – Pravni fakultet i jedan od osnivača Studentskog media centra. Bio je član Osnivačke skupštine, predsedništva i odbora za finansije u Trećoj Srbiji. Na izborima u gradu Beogradu održanim 2014. godine bio član Gradske izborne komisije. Karijeru započinje 2006. godine u bankarstvu na poslovima kreditiranja malih i srednjih preduzeća, a od 2013. godine radi kao direktor filijale. U 2017. godini počinje da radi u domaćoj IT kompaniji. Sekretar Predsedništva i predsednik Stručnog saveta Srpske narodne partije. Govori srpski i engleski jezik, služi se ruskim i nemačkim jezikom. Oženjen, otac dvoje dece.

vladimir.jovicic@srpskanarodnapartija.rs