Srpska narodna partija

Снежана Петровић

Биографија

Члан Извршног одбора (Ужице)

По занимању је дипломирани економиста, завршила је Економски факултет у Крагујевцу.

Поседује богато радно искуство на одговорним позицијама у привреди, банкарству и државној управи – у предузећима „Први Партизан Ужице – Гама“, „ТП Градина Ужице, Војвођанској банци АД Нови Сад и RAIFFEISEN банци, а посао народног посланика обављала је у 12. сазиву Народне скупшине Републике Србије (у периоду 2020 – 2022. године) и 11. сазиву Народне скупштине Републике Србије (у периоду 2016 – 2020. године).

Снежана је специјализована за области лидерства и менаџмента. Познаје рад на рачунару, говори руски и служи се енглеским језиком.

Члан је Извршног одбора Српске народне партије.