Rusija – najvažniji ekonomski i politički partner

Moskva Rusija

SNP vidi Rusiju kao jednog od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera Srbije i kao jednu od njenih najvećih razvojnih šansi. Smatramo da Srbija u svojoj prošlosti nije imala bližeg prijatelja od Rusije, niti saveznika sa kojim su njene veze kroz istoriju bile dugotrajnije, sadržajnije i razgranatije. Rusija je ključni spoljni činilac zaštite naših vitalnih interesa, kao što su borba za očuvanje Kosova i Metohije i, na dejtonskim principima zasnovane, Republike Srpske. Ruska Federacija je ekonomski uvek pomagala Srbiji, dajući joj, kad god je to bilo moguće, poseban ekonomski status i znatne olakšice. Srbija treba da teži produbljivanju bilateralnih odnosa sa Rusijom, stimulišući svoje privrednike da izvoze što više proizvoda na rusko tržište.