Програм подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва


Република Србија

Кабинет министра  за иновације и технолошки развој

 

Кабинет министра за иновације и технолошки развој покренуо је реализацију Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва чији је циљ системско унапређење иновационог предузетништва међу женама на националном и локалном нивоу кроз промоцију и афирмацију женског иновационог предузетништва, директну подршку реализацији њихових предузетничкихидеја, као и развоју предузетничких способности и капацитета код жена. Крајњи циљ Програма је повећање свести о важности женског иновационог предузетништва, повећање степена информисаности о мерама које Влада спроводи у циљу подршке женском иновационом предузетништву, као и остваривање значајније улоге жена предузетница на тржишту рада кроз развој њиховог пословања, запошљавање већег броја људи и остваривање већих и одрживих прихода.

Специфични циљеви Програма су:
 1. Успостављање комуникационог оквира који ће допринети промоцији женског иновационог предузетништва и подстицању предузетничке иницијативе код жена на територији Републике Србије;
 2. Унапређење знања и вештина код жена у области развоја иновационог предузетништва;
 3. Развијањe свести код жена о могућностима креативних, иновативних и предузетничких активности, као и унапређење пословних потенцијала жена које се баве иновационим предузетништвом;
 4. Унапређење пословних капацитета жена предузетница кроз пружање директне материјалне подршке намењене реализацији њихових предузетничких идеја посредством јединица локалне самоуправе;
 5. Подизање капацитета привредних друштава чији су оснивачи, суоснивачи и/или овлашћени заступници жене, а кроз подршку реализацији иновационих пословних идеја и
 6. Размена знања и искуства између потенцијалних и постојећих предузетница.

ЗA 2019 ГОДИНУ

Уредбом Владе Републике Србије 05 број:110-1660/2019-1 од 6.03.2019. године утврђен је Програм подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2019. годину („Службени гласник РС“, бр. 15/19), за чију реализацију су Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину обезбеђена средства у износу од 100.000.000 динара. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава расписан је 18. априла 2019. године, док су Програмом средства опредељена за следеће мере:

 1. Максималан износ подршке до 10.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је за програме промоције женског иновационог предузетништва на националном и локалном нивоу, и то за: планирање, израду и спровођење промотивне кампање о значају развоја женског иновационог предузетништва на националном и локалном нивоу, организацију манифестација које доприносе промоцији и популаризацији женског иновационог предузетништва, као и за израду штампаних и мултимедијалних публикација које доприносе промоцији женског иновационог предузетништва у широј популацији.
 2. Максималан износ подршке до 15.000.000 динара по одобреном пројекту намењен је за програме развоја и промоције женског иновационог предузетништва на локалном нивоу, и то за: израду и спровођење програма менторства и обука чији је циљ развој иновационих предузетничких вештина међу женама, за реализацију програма промоције женског иновационог предузетништва, за доделу подстицаја женама предузетницама у циљу унапређења и развоја њихових пословних иновационих капацитета, као и за друге пројекте којима се развија женско иновационо предузетништво на локалном нивоу.

Право на коришћење бесповратних средстава намењених за реализацију мере из тачке 1. Програма има организација која поседује искуство у предметној области, као и неопходне техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију наведене мере, док право на коришћење бесповратних средстава намењених за реализацију мере из тачке 2. Програма има јединица локалне самоуправе која поседује искуство у реализацији истих или сродних пројеката и достави индикаторе на основу којих ће пратити како реализација пројекта доприноси развоју женског иновационог предузетништва на територији јединице локалне самоуправе или организација која конкурише заједно са јединицом локалне самоуправе и која поседује искуство у предметној области, као и неопходне техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију наведене мере.

Након што је размотрила пристигле пријаве на Јавни конкурс, Комисија за оцену пријава и праћење реализације Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог  предузетништва за 2019. годину, на седници одржаној 18.06.2019. године, донела је 24 предлога одлуке о додели средстава, и то за:

 • 7 предлога одлука у укупном износу од 25.000.000,00 динара, а у вези са пријавама на конкурс које су се односиле на реализацију мере из тачке 1. Програма и
 • 17 предлога одлука у укупном износу од 74.994.880,00 динара, а у вези са пријавама на конкурс које су се односиле на реализацију мере из тачке 2. Програма.

 

На основу наведеног, у 2019. години биће реализована 24 пројекта, и то:
 1. Пројекат који ће реализовати Град Кикинда под називом „Младе жене будући потенцијал друштва“;
 2. Пројекат који ће реализовати општина Прешево под називом „Иновативност на делу”;
 3. Пројекат који ће реализовати Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Удружење ,,The Best Fest“ из Новог Сада под називом „Women in business“;
 4. Пројекат који ће реализовати Удружење женског предузетништва „Надежда Петровић“ из Чачка под називом „Кроз дигиталне вештине до иновативног пословања“;
 5. Пројекат који ће реализовати Удружење„Српски центар за иновативни и одрживи развој – КРИН 1111“ из Београда под називом „Заједно можемо све“;
 6. Пројекат који ће реализовати „Sajko Media & Events“ d.o.o из Панчева под називом „4.0 Фест“;
 7. Пројекат који ће реализовати Општина Ражањ под називом „Унапређење и стварање пословних и економских шанси за наступајућу еру-Успешне!“;
 8. Пројекат који ће реализовати општина Лебане и организација „Покрет младих снага” из Лебана под називом „Подршка женама за развој иновационог предузетништва у општини Лебане“;
 9. Пројекат који ће реализовати Удружење „Моја младост“ из Инђије за пројекат под називом „Успех у њеним рукама“;
 10. Пројекат који ће реализовати Удружење „Футуристичи институт“ из Београда под називом „Женско иновационо предузетништво – послови будућности“;
 11. Пројекат који ће реализовати Удружење грађана за развој технолошког предузетништва „ICT Hub“ из Београда под називом „Подршка иновационом предузетништва жена у малим и руралним срединама“;
 12. Пројекат који ће реализовати Град Нови Сад – Градска управа за привреду под називом „Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Новог Сада“;
 13. Пројекат који ће реализовати Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду из Новог Сада под називом „Space4Women: Закорачимо у свет нових идеја“;
 14. Пројекат који ће реализовати Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Удружење „Центар за развој“ из Новог Сада под називом „Женско иновационо предузетништво – перспективе и могућности“;
 15. Пројекат који ће реализовати Град Нови Сад – Градска управа за привреду и Удружење грађана „Иницијатива младих Војводине” из Новог Сада под називом „Innowoman“;
 16. Пројекат који ће реализовати Општина Сурдулица под називом „Јачање капацитета жена предузетница у општини Сурдулица“;
 17. Пројекат који ће реализовати Град Нови Сад– Градска управа за привреду и Удружење грађана „Иницијатива младих Новосађана” из Новог Сада под називом „Веће учешће жена у процесу економског одлучивања кроз развој иновационог предузетништва“;
 18. Пројекат који ће реализовати Удружење ,,Грађански центар за одрживи развој – 3. мај“ из Новог Сада под називом „Жене су снага Србије“;
 19. Пројекат који ће реализовати општина Бојник под називом „Знамо и умемо – незапослене жене и предузетнице Бојника”;
 20. Пројекат који ће реализовати општина Лапово под називом „Глас за женско иновационо предузетништво”;
 21. Пројекат који ће реализовати општина Трговиште под називом „Inofem9“;
 22. Пројекат који ће реализовати Град Врање и „Регионална развојна агенција Пчињског округа“ д.о.о. из Врања под називом „Иновације у функцији развоја женског предузетништва“;
 23. Пројекат који ће реализовати Град Београд – Канцеларија за младе и „Домино д.о.о.” из Београда под називом „оснаЖЕНА 2019“ и
 24. Пројекат који ће реализовати Град Београд – Канцеларија за младе и „Interlink business centar d.o.o.“ из Београда под називом „Знањем до циља – унапређење иновационог предузетништва међу женама“.

 

 

 


Оставите одговор

Ваша е-пошта неће бити објављена.Обавезна поља су означена *