Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave

Republika Srbija

Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj

 

ZA 2019. GODINU

Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj, dizajnirao je uz pomoć eksperata, po prvi put, Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije (pametni i bezbedni gradovi).

Prema podacima Ujedinjenih nacija, 2009. godine prvi put je broj stanovnika u ruralnim i urbanim sredinama izjednačen. Danas, samo 10 godina kasnije, odnos koncentracije stanovništva je 55% prema 45% u korist urbanih sredina. Ujedinjene nacije procenjuju da će do 2025. godine čak 70% svetske populacije živeti u gradovima (2018 Revision of World Urbanization Prospects objavljen 16. maja 2018. godine od strane The Population Division of the Departmentof Economic and Social Affairs of the UnitedNations).

Održiva urbanizacija postala je ključ za održivi razvoj naše civilizacije. U tom smislu neophodan je novi talas tehnoloških inovacija usmeren na podizanje kapaciteta gradova i opština koje će voditi izgradnji digitalizovanih zajednica budućnosti – pametnih i sigurnih gradova.

Polazeći od navedenog, na predlog Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj, Uredbom Vlade Republike Srbije 05 broj: 110-4546/2019-1 od 09.05.2019. godine utvrđen je Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“, 33/19), a za čiju realizaciju su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu obezbeđena sredstva u iznosu od 209.475.000 dinara.

Opšti cilj ovog programa je sistemsko unapređenje inovacionih kapaciteta gradova i opština kroz sveobuhvatni pristup digitalnoj transformaciji javnih usluga, privrede i društva koja treba da omogući održivu, efikasniju upotrebu resursa, odgovoran odnos prema životnoj sredini i povećanje kvaliteta života svih građana.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima jedinica lokalne samouprave koja ispunjava uslove propisane Programom i priloži elaborat kojim je predviđena implementacija projekta koji doprinosi ispunjenju ciljeva definisanih Programom.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava raspisan je 17. juna 2019. godine, dok je Programom predviđeno da su sredstva u maksimalnom iznosu od 40.000.000,00 dinara po odobrenom projektu opredeljena za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i modeli u okviru koncepta „pametnih i bezbednih gradova“ koji će život stanovnika u gradovima i opštinama u Republici Srbiji učiniti bezbednijim, jednostavnijim i jeftinijim, a gradove i opštine inkluzivnim, efikasnim i održivim. Sredstva namenjena za podršku podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije koriste se za realizaciju projekata kojima se implementiraju nove tehnologije i modeli u okviru koncepta „pametnih i bezbednih gradova” u oblasti:

  1. Bezbednosti – kroz uspostavljanje integrisanih sistema nadzora i kontrole, sistema upozorenja u situacijama ugrožene bezbednosti, sistema za reagovanje u vanrednim situacijama i dr;
  2. Mobilnosti i transporta – kroz implementaciju inovacionih i tehnoloških rešenja koje će doprineti unapređenju mobilnosti u širem smislu, podizanju efikasnosti upravljanja saobraćajem i saobraćajnom infrastrukturom, kao i jednostavnijem i jeftinijem transportu građana;
  3. Javnih i komunalnih usluga – kroz implementaciju inovacionih i tehnoloških rešenja koje će doprineti podizanju efikasnosti obavljanja javne i komunalne delatnosti;
  4. Digitalizacije u javnom sektoru – kroz projektovanje „smart siti“ programa i implementaciju inovacionih softverskih i hardverskih rešenja koja doprinose efikasnijem radu lokalnih organa i većem zadovoljstvu građana pri korišćenju usluga javne uprave;
  5. Internet i informaciono-komunikacione infrastrukture – kroz modernizaciju i unapređenje kapaciteta internet mreže u cilju povećanja dostupnosti interneta i efikasnijeg pružanja digitalnih usluga od strane jedinice lokalne samouprave;
  6. Zaštite životne sredine – kroz implementaciju inovacionih rešenja usmerenih na povećanje energetske efikasnosti i poboljšanje kvaliteta života stanovnika u jedinici lokalne samouprave.

 

 


Ostavite odgovor

Vaša e-pošta neće biti objavljena.Obavezna polja su označena *