Програм подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе

Република Србија

Кабинет министра за иновације и технолошки развој

 

ЗА 2019. ГОДИНУ

Кабинет министра за иновације и технолошки развој, дизајнирао је уз помоћ експерата, по први пут, Програм подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије (паметни и безбедни градови).

Према подацима Уједињених нација, 2009. године први пут је број становника у руралним и урбаним срединама изједначен. Данас, само 10 година касније, однос концентрације становништва је 55% према 45% у корист урбаних средина. Уједињене нације процењују да ће до 2025. године чак 70% светске популације живети у градовима (2018 Revision of World Urbanization Prospects објављен 16. маја 2018. године од стране The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations).

Одржива урбанизација постала је кључ за одрживи развој наше цивилизације. У том смислу неопходан је нови талас технолошких иновација усмерен на подизање капацитета градова и општина које ће водити изградњи дигитализованих заједница будућности – паметних и сигурних градова.

Полазећи од наведеног, на предлог Кабинета министра за иновације и технолошки развој, Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-4546/2019-1 од 09.05.2019. године утврђен је Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, 33/19), а за чију реализацију су Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину обезбеђена средства у износу од 209.475.000 динара.

Општи циљ овог програма је системско унапређење иновационих капацитета градова и општина кроз свеобухватни приступ дигиталној трансформацији јавних услуга, привреде и друштва која треба да омогући одрживу, ефикаснију употребу ресурса, одговоран однос према животној средини и повећање квалитета живота свих грађана.

Право на коришћење бесповратних средстава има јединица локалне самоуправе која испуњава услове прописане Програмом и приложи елаборат којим је предвиђена имплементација пројекта који доприноси испуњењу циљева дефинисаних Програмом.

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава расписан је 17. јуна 2019. године, док је Програмом предвиђено да су средства у максималном износу од 40.000.000,00 динара по одобреном пројекту опредељена за реализацију пројеката којима се имплементирају нове технологије и модели у оквиру концепта „паметних и безбедних градова“ који ће живот становника у градовима и општинама у Републици Србији учинити безбеднијим, једноставнијим и јефтинијим, а градове и општине инклузивним, ефикасним и одрживим. Средства намењена за подршку подизању иновационих капацитета јединица локалних самоуправа на територији Републике Србије користе се за реализацију пројеката којима се имплементирају нове технологије и модели у оквиру концепта „паметних и безбедних градова” у области:

  1. Безбедности – кроз успостављање интегрисаних система надзора и контроле, система упозорења у ситуацијама угрожене безбедности, система за реаговање у ванредним ситуацијама и др;
  2. Мобилности и транспорта – кроз имплементацију иновационих и технолошких решења које ће допринети унапређењу мобилности у ширем смислу, подизању ефикасности управљања саобраћајем и саобраћајном инфраструктуром, као и једноставнијем и јефтинијем транспорту грађана;
  3. Јавних и комуналних услуга – кроз имплементацију иновационих и технолошких решења које ће допринети подизању ефикасности обављања јавне и комуналне делатности;
  4. Дигитализације у јавном сектору – кроз пројектовање „смарт сити“ програма и имплементацију иновационих софтверских и хардверских решења која доприносе ефикаснијем раду локалних органа и већем задовољству грађана при коришћењу услуга јавне управе;
  5. Интернет и информационо-комуникационе инфраструктуре – кроз модернизацију и унапређење капацитета интернет мреже у циљу повећања доступности интернета и ефикаснијег пружања дигиталних услуга од стране јединице локалне самоуправе;
  6. Заштите животне средине – кроз имплементацију иновационих решења усмерених на повећање енергетске ефикасности и побољшање квалитета живота становника у јединици локалне самоуправе.

 

 


Оставите одговор

Ваша е-пошта неће бити објављена.Обавезна поља су означена *