Program podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara


Republika Srbija

Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj

PROJEKAT

„Startap centar Naučno tehnološkog parka Čačak“

Projekat su realizovali Grad Čačak i Naučno tehnološki park iz Čačka, a dodeljenim sredstvima u iznosu od 45.638.120 dinara, adaptiran je i opremljen prostor od 620 m2 koji je namenjen za rad startap kompanija. Otvaranjem Regionalnog inovacionog startap centra u Čačku, 24. maja 2019. godine, obezbeđen je novi instrument za podsticanje inovativnosti koji će pružati podršku mladima i studentima za realizaciju preduzetničkih ideja i osnivanje novih firmi, kao i podsticati transfer znanja u komercijalizaciji tehnoloških inovacija i ideja stvaranjem centra za budući razvoj startapova.

U okviru stratap centra razvija se mreža inovacionog ekosistema sa 300 korisnika koji će učestvovati na obukama, edukacijama i drugim skupovima (kao što su meetups, hackathons i sl), kao i 30 timova koji će  prolaziti kroz edukaciju za primenu inovacija i razvoj poslovne ideje.

PROJEKAT

„Regionalni inovacionistartap centar Gornji Milanovac“

Projekat su realizovali opština Gornji Milanovac i Udruženje građana za razvoj tehnološkog preduzetništva ICT Hub iz Beograda, a dodeljenim sredstvima u iznosu od 40.179.284,10 dinara, adaptiran je i opremljen prostor od 280 m2 koji je namenjen za rad startap kompanija.

Otvaranjem Regionalnog inovacionog startap centra u Gornjem Milanovcu obezbeđen je novi instrument za podsticanje inovativnosti koji će pružati podršku privrednim subjektima – kompanijama i preduzetnicima, njihovom razvoju i dosti-zanju postavljenih poslovnih ciljeva.

Regionalni inovacioni startap centar predstavlja prvi korak u izgradnji inovacionog ekosistema u Gornjem Milanovcu i obezbeđuje osnovne infrastrukturne preduslove za sve buduće programe koji za cilj imaju sistemsku podršku inovacijama u privredi kod lokalnih aktera.

Osim pružanja osnovnog paketa usluga, startap centar organizuje i predavanja na teme o tehnološkom preduzetništvu i digitalnoj ekonomiji, kao i kurseve radi unapređenje digitalnih kompetencija stanovništva.

PROJEKAT

„Regionalni centar zaodrživi razvoj Srema – I faza: Uspostavljanje inovacionog Startap centraStara Pazova“

Projekat su realizovali opština Stara Pazova i Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o. iz Rume, a dodeljenim sredstvima u iznosu od 42.820.510,10 dinara, adaptiran je i opremljen prostor od 300 m2 koji je namenjen za rad startap kompanija.

Otvaranjem Regionalnog inovacionog startap centra u Staroj Pazovi uspostavlja se institucionalizovan regionalni koncept podrške inovacionom ekosistemu u oblasti održivog razvoja, a posebno u oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Centar predstavlja platformu za efikasno povezivanje kompanija iz Sremskog okruga sa naučno–istraživačkim, razvojnim i finansijskim institucijama i time doprinosi da se razmenjuju iskustva i vrši transfer znanja i novih tehnologija kako bi se povećala konkurentnost i vršio uticaj na ekonomski rast u Sremskom okrugu i šire i u okviru regionalnog inovacionog startap centra u svakom trenutku biće pružane usluge podizanja inovacionih kapaciteta za 10 startapova.

PROJEKAT

„Otvaranje regionalnog inovacionog startap centra Rasinskog okruga“

Projekat su realizovali grad Kruševac i Biznis inkubator d.o.o. iz Kruševca, a dodeljenim sredstvima u iznosu od 42.157.819,92 dinara, adaptiran je i opremljen prostor od 301m2 koji je namenjen za rad startap kompanija. Otvaranjem Regionalnog inovacionog startap centra za Rasinski upravni okrug obezbeđen je novi instrument za podsticanje inovativnosti koji će, sa jedne strane omogućiti unapređenje poslovanja postojećih kompanija kroz generisanje inovacija i novih proizvoda, a sa druge strane pružiti sistemsku podršku mladima i početnicima u poslovanju u razvoju inovacionih kapaciteta kod razvoja biznis ideja, inovacija i dizajna proizvoda, uz povezivanje i mentorski rad sa uspešnim kompanijama iz regiona.

Regionalni inovacioni startap centar za Rasinski upravni okrug služi kao platforma za efikasno povezivanje kompanija iz Rasinskog okruga sa naučno-istraživačkim, razvojnim i finansijskim institucijama i time doprinosi da se unapređuju izvori finansiranja, razmenjuju iskustva i vrši transfer znanja i novih tehnologija, kako bi se povećala konkurentnost i time vršio uticaj na ekonomski rast u Rasinskom okrugu.

U okviru regionalnog inovacionog startap centra biće pružane usluge podizanja inovacionih kapaciteta startapova i to: 210 korisnika inovacionih obuka, 60 korisnika inovacionog mentoringa i 30 korisnika inovacionog startap paketa usluga.

PROJEKAT

„Regionalni inovacionistartap centar Subotica“

Projekat su realizovali Grad Subotica i Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, a dodeljenim sredstvima u iznosu od 40.132.942 dinara, adaptiran je i opremljen prostor od 800m2 koji je namenjen za rad startap kompanija.

Otvaranjem Regionalnog inovacionog startap centra u Subotici doprinosi se razvoju i jačanju preduzetničkog i inovacionog duha u poslovnom ambijentu u Subotici i Severnobačkom okrugu.

U okviru regionalnog inovacionog startap centra u Subotici pruža se podrška osnivanju startap kompanija podržanih novim tehnologijama i unapređuju se znanja, veština i sposobnosti u oblasti preduzetništva, startap biznisa, marketinga, menadžmenta, finansija, e-poslovanja i slično.

Korisnici usluga centra su mladi iz Severno-bačkog okruga (studenti, srednjoškolci, nezaposleni, zaposleni), postojeći startapovi i preduzetnici (koji žele da unaprede svoj biznis), MSP i velika preduzeća, univerziteti, fakulteti i srednje škole, lokalne i regionalne organizacije za podršku preduzetništvu i inovacijama.

PROJEKAT

„Osnivanje startap centra uPirotu“

Projekat su realizovali grad Pirot i Zip centar za mlade – biznis inkubator d.o.o. iz Pirota, a dodeljenim sredstvima u iznosu od 6.386.140,32 dinara, adaptiran je i opremljen prostor od 290m2 koji je namenjen za rad startap kompanija.

Otvaranjem Regionalnog inovacionog startap centra u Pirotu, 19. juna 2019. godine, obezbeđen je novi instrument za podsticanje inovativnosti koji će pružati podršku privrednim subjektima – kompanijama i preduzetnicima, njihovom razvoju i dostizanju postavljenih poslovnih ciljeva.

Korisnici usluga startap centra su preduzetnici i ostali privredni subjekti koji imaju potrebu u osmišljavanju, razvijanju i unapređenju usluga ili proizvoda, neformalne grupe i pojedinci čiji se rad obavlja u IT sektoru, a imaju kapaciteta za širenje i unapređenje, kao i mladi nezaposleni sa nedovoljnim ili neodgovarajućim kompetencijama za određena radna mesta koja se pojavljuju kao potreba lokalnog tržišta rada.

Za svakog korisnika startap centra razrađuje se poseban paket usluga za unapređenje njegovog poslovanja na osnovu iskazanih potreba, kao i paket obuka za nezaposlene kako bi povećali svoje kompetencije i poboljšali svoj položaj na tržištu rada.

PROJEKAT

„Mreža inovacija Srbije –Startit centar Zrenjanin“

Projekat su realizovali Grad Zrenjanin i Udruženje SEE ICT Startit iz Beograda, a dodeljenim sredstvima u iznosu od 16.940.363,36 dinara, opremljen je prostor od 200 m2 koji je namenjen za rad startap kompanija.

Otvaranjem Regionalnog inovacionog startap centra u Zrenjaninu doprinosi se sistemskom unapređivanju inovacionog ekosistema u Srbiji i razvijaju se potencijali lokalne zajednice za praćenje svetskih trendova u inovacijama u preduzetništvu.

Rad centra je u najvećoj meri fokusiran na unapređenje tehničko-tehnoloških uslova za rad u okviru startap centra i na promociju i razvoj IT preduzetništva i novih tehnologija, kao grane privrede sa najvećim potencijalom za razvoj. Sistem podrške je kontinuiran, sveobuhvatan i uključuje mentorsku, pravno–administrativnu i savetodavnu podršku od strane stručnjaka sa iskustvom, kao i onih koji su već razvili svoje preduzetničke ideje.

PROJEKAT

„Regionalni inovacionistartap centar Valjevo“

Projekat su realizovali grad Valjevo i Udruženje za istraživanje i razvoj Poslovni inkubator iz Valjeva, a dodeljenim sredstvima u iznosu od 15.741.450,00 dinara, opremljen je prostor od 390 m2 koji je namenjen za rad startap kompanija. Otvaranjem Regionalnog inovacionog startap centra u Valjevu doprinosi se kreiranju nove poslovne klime uz intezivno podsticanje inovacija, razvoj i promociju preduzetništva, ekonomsko osnaživanje i povećanje konkuretnosti lokalne samouprave, kao i približavanje globalnim trendovima putem interneta stvari.

Regionalni inovacioni startap centar deluje sa ciljem da studente i druge zainteresovane podstakne u razvijanju preduzetničkog duha, osnivanju sopstvenih preduzeća i primeni znanja stečenim tokom studija i dodatnih obuka, kroz povezivanje korisnika sa investitorima, konsultantima i stručnim udruženjima, U okviru centra pružaju se usluge edukacije, treninga, takmičenja, konferencija, individualnih konsultacija za startap kompanije, a biće organizovana i takmičenja – hakatoni.


Ostavite odgovor

Vaša e-pošta neće biti objavljena.Obavezna polja su označena *