Програм подршке отварању регионалних иновационих стартап центара


Република Србија

Кабинет министра за иновације и технолошки развој

ПРОЈЕКАТ

„Стартап центар Научно технолошког парка Чачак“

Пројекат су реализовали Град Чачак и Научно технолошки парк из Чачка, а додељеним средствима у износу од 45.638.120 динара, адаптиран је и опремљен простор од 620 m2 који је намењен за рад стартап компанија. Отварањем Регионалног иновационог стартап центра у Чачку, 24. маја 2019. године, обезбеђен је нови инструмент за подстицање иновативности који ће пружати подршку младима и студентима за реализацију предузетничких идеја и оснивање нових фирми, као и подстицати трансфер знања у комерцијализацији технолошких иновација и идеја стварањем центра за будући развој стартапова.

У оквиру стратап центра развија се мрежа иновационог екосистема са 300 корисника који ће учествовати на обукама, едукацијама и другим скуповима (као што су meetups, hackathons и сл), као и 30 тимова који ће  пролазити кроз едукацију за примену иновација и развој пословне идеје.

ПРОЈЕКАТ

„Регионални иновациони стартап центар Горњи Милановац“

Пројекат су реализовали општина Горњи Милановац и Удружење грађана за развој технолошког предузетништва ICT Hub из Београда, а додељеним средствима у износу од 40.179.284,10 динара, адаптиран је и опремљен простор од 280 m2 који је намењен за рад стартап компанија.

Отварањем Регионалног иновационог стартап центра у Горњем Милановцу обезбеђен је нови инструмент за подстицање иновативности који ће пружати подршку привредним субјектима – компанијама и предузетницима, њиховом развоју и дости-зању постављених пословних циљева.

Регионални иновациони стартап центар представља први корак у изградњи иновационог екосистема у Горњем Милановцу и обезбеђује основне инфраструктурне предуслове за све будуће програме који за циљ имају системску подршку иновацијама у привреди код локалних актера.

Осим пружања основног пакета услуга, стартап центар организује и предавања на теме о технолошком предузетништву и дигиталној економији, као и курсеве ради унапређење дигиталних компетенција становништва.

ПРОЈЕКАТ

„Регионални центар за одрживи развој Срема – I фаза: Успостављање иновационог Стартап центра Стара Пазова“

Пројекат су реализовали општина Стара Пазова и Регионална развојна агенција Срем д.о.о. из Руме, а додељеним средствима у износу од 42.820.510,10 динара, адаптиран је и опремљен простор од 300 m2 који је намењен за рад стартап компанија.

Отварањем Регионалног иновационог стартап центра у Старој Пазови успоставља се институционализован регионални концепт подршке иновационом екосистему у области одрживог развоја, а посебно у области заштите животне средине, енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Центар представља платформу за ефикасно повезивање компанија из Сремског округа са научно–истраживачким, развојним и финансијским институцијама и тиме доприноси да се размењују искуства и врши трансфер знања и нових технологија како би се повећала конкурентност и вршио утицај на економски раст у Сремском округу и шире и у оквиру регионалног иновационог стартап центра у сваком тренутку биће пружане услуге подизања иновационих капацитета за 10 стартапова.

ПРОЈЕКАТ

„Отварање регионалног иновационог стартап центра Расинског округа“

Пројекат су реализовали град Крушевац и Бизнис инкубатор д.о.о. из Крушевца, а додељеним средствима у износу од 42.157.819,92 динара, адаптиран је и опремљен простор од 301m2 који је намењен за рад стартап компанија. Отварањем Регионалног иновационог стартап центра за Расински управни округ обезбеђен је нови инструмент за подстицање иновативности који ће, са једне стране омогућити унапређење пословања постојећих компанија кроз генерисање иновација и нових производа, а са друге стране пружити системску подршку младима и почетницима у пословању у развоју иновационих капацитета код развоја бизнис идеја, иновација и дизајна производа, уз повезивање и менторски рад са успешним компанијама из региона.

Регионални иновациони стартап центар за Расински управни округ служи као платформа за ефикасно повезивање компанија из Расинског округа са научно-истраживачким, развојним и финансијским институцијама и тиме доприноси да се унапређују извори финансирања, размењују искуства и врши трансфер знања и нових технологија, како би се повећала конкурентност и тиме вршио утицај на економски раст у Расинском округу.

У оквиру регионалног иновационог стартап центра биће пружане услуге подизања иновационих капацитета стартапова и то: 210 корисника иновационих обука, 60 корисника иновационог менторинга и 30 корисника иновационог стартап пакета услуга.

ПРОЈЕКАТ

„Регионални иновациони стартап центар Суботица“

Пројекат су реализовали Град Суботица и Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду, а додељеним средствима у износу од 40.132.942 динара, адаптиран је и опремљен простор од 800m2 који је намењен за рад стартап компанија.

Отварањем Регионалног иновационог стартап центра у Суботици доприноси се развоју и јачању предузетничког и иновационог духа у пословном амбијенту у Суботици и Севернобачком округу.

У оквиру регионалног иновационог стартап центра у Суботици пружа се подршка оснивању стартап компанија подржаних новим технологијама и унапређују се знања, вештина и способности у области предузетништва, стартап бизниса, маркетинга, менаџмента, финансија, е-пословања и слично.

Корисници услуга центра су млади из Северно-бачког округа (студенти, средњошколци, незапослени, запослени), постојећи стартапови и предузетници (који желе да унапреде свој бизнис), МСП и велика предузећа, универзитети, факултети и средње школе, локалне и регионалне организације за подршку предузетништву и иновацијама.

ПРОЈЕКАТ

„Оснивање стартап центра у Пироту“

Пројекат су реализовали град Пирот и Зип центар за младе – бизнис инкубатор д.о.о. из Пирота, а додељеним средствима у износу од 6.386.140,32 динара, адаптиран је и опремљен простор од 290m2 који је намењен за рад стартап компанија.

Отварањем Регионалног иновационог стартап центра у Пироту, 19. јуна 2019. године, обезбеђен је нови инструмент за подстицање иновативности који ће пружати подршку привредним субјектима – компанијама и предузетницима, њиховом развоју и достизању постављених пословних циљева.

Корисници услуга стартап центра су предузетници и остали привредни субјекти који имају потребу у осмишљавању, развијању и унапређењу услуга или производа, неформалне групе и појединци чији се рад обавља у ИТ сектору, а имају капацитета за ширење и унапређење, као и млади незапослени са недовољним или неодговарајућим компетенцијама за одређена радна места која се појављују као потреба локалног тржишта рада.

За сваког корисника стартап центра разрађује се посебан пакет услуга за унапређење његовог пословања на основу исказаних потреба, као и пакет обука за незапослене како би повећали своје компетенције и побољшали свој положај на тржишту рада.

ПРОЈЕКАТ

„Мрежа иновација Србије –Стартит центар Зрењанин“

Пројекат су реализовали Град Зрењанин и Удружење SEE ICT Startit из Београда, а додељеним средствима у износу од 16.940.363,36 динара, опремљен је простор од 200 m2 који је намењен за рад стартап компанија.

Отварањем Регионалног иновационог стартап центра у Зрењанину доприноси се системском унапређивању иновационог екосистема у Србији и развијају се потенцијали локалне заједнице за праћење светских трендова у иновацијама у предузетништву.

Рад центра је у највећој мери фокусиран на унапређење техничко-технолошких условa за рад у оквиру стартап центра и на промоцију и развој ИТ предузетништва и нових технологија, као гране привреде са највећим потенцијалом за развој. Систем подршке је континуиран, свеобухватан и укључује менторску, правно–административну и саветодавну подршку од стране стручњака са искуством, као и оних који су већ развили своје предузетничке идеје.

ПРОЈЕКАТ

„Регионални иновациони стартап центар Ваљево“

Пројекат су реализовали град Ваљево и Удружење за истраживање и развој Пословни инкубатор из Ваљева, а додељеним средствима у износу од 15.741.450,00 динара, опремљен је простор од 390 m2 који је намењен за рад стартап компанија. Отварањем Регионалног иновационог стартап центра у Ваљеву доприноси се креирању нове пословне климе уз интезивно подстицање иновација, развој и промоцију предузетништва, економско оснаживање и повећање конкуретности локалне самоуправе, као и приближавање глобалним трендовима путем интернета ствари.

Регионални иновациони стартап центар делује са циљем да студенте и друге заинтересоване подстакне у развијању предузетничког духа, оснивању сопствених предузећа и примени знања стеченим током студија и додатних обука, кроз повезивање корисника са инвеститорима, консултантима и стручним удружењима, У оквиру центра пружају се услуге едукације, тренинга, такмичења, конференција, индивидуалних консултација за стартап компаније, а биће организована и такмичења – хакатони.


Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *