Očuvanje porodičnih vrednosti

Porodica srpska

Srpska narodna partija smatra da porodica kao osnovna ćelija društva treba da ima najvažniju ulogu u životu svakog pojedinca ali i srpskog društva u celini. Smatramo da u uslovima demografske ugroženosti, porodica formirana na hrišćanskim načelima i moralu može da odigra važnu ulogu u borbi protiv bele kuge i obnovi srpskog naroda. Posebnu brigu neophodno je posvetiti mladoj populaciji, koja u porodici dobija priliku i oslonac da se razvija u obrazovnom, sportskom i kulturnom smislu, kao i da vodi zdrav i uredan život. Na štetnost pojava koje razaraju mladu generaciju i bacaju je na društvenu marginu, kao što su narkomanija, alkoholizam i kriminal, mora stalno da se ukazuje. Samo zdravi i društveno odgovorni mladi ljudi mogu doprineti svom ličnom i društvenom prosperitetu.