Nacionalno, patriotsko i demokratsko

Hram Svetog Save

Srpska narodna partija je politička stranka desnog centra, čije se delovanje zasniva na poštovanju nacionalnih, demokratskih i načela građanskog rodoljublja. Zaštita nacionalnih i državnih interesa Srbije i srpskog naroda predstavlja temeljne principe na kojima će Srpska narodna partija zasnivati svoju politiku. Srpska narodna partija će težiti da nastavi državotvornu tradiciju Srbije koja živi od vremena države Nemanjića, potom obnovljenu i izgrađenu na uspešnom spoju nacionalnih i demokratskih vrednosti, koje je srpska politička i kulturna elita prenosila krajem 19. i početkom 20. veka na sve delove našeg naroda.

Znajući da su u izgradnji srpskog demokratskog društva ogroman doprinos dali i pripadnici drugih nacija, Srpska narodna partija će se, sledeći svoju demokratsku orijentaciju, uvek zalagati za poštovanje prava svih građana Srbije. Cilj Srpske narodne partije je da stvori modernu, politički i ekonomski snažnu Srbiju koja će svim svojim građanima pružiti viši životni standard i sigurniju egzistenciju. Pravo je i obaveza srpskog naroda da u realizaciji takvih ciljeva prednjači i pruža primer.