Pogledaj video

”Za Srpsku narodnu partiju najvažnije vrednosti su sloboda i nezavisnost Srpske države, jake i nezavisne institucije, slobodni mediji, svojina i ljudska prava, ekonomski razvoj zasnovan na inovacijama i znanju, poštovanje Srpske pravoslavne crkve, odbrana i očuvanje tradicionalne porodice, srpskog jezika i kulture, čvrsta odbrana svakog metra naše teritorije, a pre svega našeg Kosova, zaštita i podrška Republici Srpskoj i svakom Srbinu u regionu.”

Nenad Popović

Načela

Vek u kojem živimo je vek obrazovanja i nauke, a u njemu je najvažnija prednost jednog naroda – znanje. Smatramo da je ulaganje u obrazovanje i razvoj tehnoloških mogućnosti najvažniji preduslov budućeg ekonomskog prosperiteta Srbije.

Vidi

Program

Želimo da u zdravom političkom nadmetanju, složno, koristeći sva svoja znanja, vreme i energiju, pomognemo srpskom narodu da živi bolje i sigurnije; da ima onakvu državu kakvu svojim kvalitetima zaslužuje.

Vidi

Dokument

Uvereni da je osnivanje Srpske narodne partije prekretnica u političkom životu Srbije, predstavljamo naš politički program za koji smo sigurni da će doprineti političkom, nacionalnom i ekonomskom prosperitetu celokupnog srpskog društva.

Vidi

OSNIVANJE Srpske narodne partije

Potpisana je Inicijativa za osnivanje Srpske narodne partije (SNP).

Zabrinuti za teško stanje u kojem se nalaze srpsko društvo i država, svesni duboke ekonomske krize i pada standarda građana, opredeljeni za politički, privredni i socijalni preporod Srbije, okupili smo se oko inicijative za osnivanje Srpske narodne partije. Pokrenuli smo ovu inicijativu sa ciljem da izgradimo ekonomski razvijeniju, prosperitetniju, društveno pravedniju, bolju i srećniju Srbiju. Želimo da u zdravom političkom nadmetanju, složno, koristeći sva svoja znanja, vreme i energiju, pomognemo srpskom narodu da živi bolje i sigurnije.

21.septembra 2014.g

Srpska narodna partija

Pridružite nam se

Postanite član Srpske narodne partije u par koraka. Popunite pristupnicu on-lajn.