Dr Marija Radulović

Odbornica skupštine grada Beograda i predsednica Resornog odbora za zdravstvo

Rođena u Loznici. Završila Prvu beogradsku gimnaziju. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalista Urgentne medicine.
Od 2003. do 2010. godine zaposlena u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu kao doktor medicine.
Od 2010. do 2012. radi kao koordinator Službe za hitnu medicinsku pomoć zdravstvene operative za pružanje usluga na terenu u GZZHMP.
Od 2012. godine obavlja funkciju načelnika Službe hitne medicinske pomoći zdravstvene operative za pružanje usluga na terenu. Učesnica je brojnih simpozijuma i kongresa iz oblasti Urgentne medicine.
Od 2010. do 2014. godine je bila delegat skupštine Lekarske komore Srbije i delegat skupštine Regionalne Lekarske komore u Beogradu.
Od 2011. do 2013. godine je bila član Stručnog saveta GZZHMP u Beogradu.
Od 2011. do 2014. godine je bila član komisije Hitnih pomoći Srbije Lekarske komore Srbije.
Od 2010. godine je član stručnog kolegijuma GZZHMP u Beogradu i član odbora za Stručni nadzor i stručna pitanja RLK u Beogradu. Od 2018. Odbornik u Skupštini grada Beograda.
Od 2018. predsednik Saveta za zdravstvo, socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja Skupštine grada Beograda.

marija.radulovic@srpskanarodnapartija.rs