Др Марија Радуловић

Одборница скупштине града Београда и председница Ресорног одбора за здравство

Рођена у Лозници. Завршила Прву београдску гимназију. Дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Специјалиста Ургентне медицине.
Од 2003. до 2010. године запослена у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду као доктор медицине.
Од 2010. до 2012. ради као координатор Службе за хитну медицинску помоћ здравствене оперативе за пружање услуга на терену у ГЗЗХМП.
Од 2012. године обавља функцију начелника Службе хитне медицинске помоћи здравствене оперативе за пружање услуга на терену. Учесница је бројних симпозијума и конгреса из области Ургентне медицине.
Од 2010. до 2014. године је била делегат скупштине Лекарске коморе Србије и делегат скупштине Регионалне Лекарске коморе у Београду.
Од 2011. до 2013. године је била члан Стручног савета ГЗЗХМП у Београду.
Од 2011. до 2014. године је била члан комисије Хитних помоћи Србије Лекарске коморе Србије.
Од 2010. године је члан стручног колегијума ГЗЗХМП у Београду и члан одбора за Стручни надзор и стручна питања РЛК у Београду. Од 2018. Одборник у Скупштини града Београда.
Од 2018. председник Савета за здравство, социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања Скупштине града Београда.

marija.radulovic@srpskanarodnapartija.rs