Srpska narodna partija

Јелена Димовски

Биографија

Члан Извршног одбора (Београд)

Рођена је 2000. године. Апсолвент  је на Факултету за стране језике „Алфа БК Универзитета“, у Београду.

Тренутно ради на пословима предавача у Cambridge Academy центру за стране језике, у Београду.

Члан је Извршног одбора и председник омладине Српске народне партије.