Dušan Žarković

Dušan Žarković

Direktor i predsednik Resornog odbora za medije

Rođen u Beogradu 1983. godine. Diplomirao na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić u Beogradu. Postdiplomske studije završio na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Predsednik Upravnog odbora Fondacije „Sveti Aleksandar Nevski“ iz Beograda. Stručni savetnik u dva saziva Narodne skupštine Republike Srbije. Predavač i autor više stručnih radova iz oblasti menadžmenta i odnosa s javnošću. Govori engleski i ruski jezik.

dusan.zarkovic@srpskanarodnapartija.rs