Dr Staniša Banjanin

Staniša-Banjanin-1

Predsednik Resornog odbor za prosvetu

Staniša Banjanin je rođen 27. novembra 1963. godine u Zrenjaninu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Nakon toga je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu stekao diplomu profesora južnoslovenskih književnosti i srpskohrvatskog jezika, a zatim je na Filološkom fakultetu u Beogradu završio master srpske književnosti i jezika (2011. godine). Svoju akademsku karijeru okončao je na doktorskim studijama, stekavši zvanje doktor nauka – komunikološke nauke. Odbranio je rad Standardi kvaliteta rada kao činilac za unapređenje komunikacije u vaspitno-obrazovnim ustanovama Srednjeg Banata, na Univerzitetu Megatrend, u Beogradu, na smeru kultura i mediji, odsek komunikologija. Objavio je nekoliko naučnih radova i izlagao na tri međunarodne konferencije, kao uvodničar.

Tokom svog profesionalnog angažovanja bio je zaposlen u lokalnoj samoupravi grada Zrenjanina kao samostalni stručni saradnik za informisanje i protokol (5 godina), zatim u nekoliko osnovnih i srednjih škola, kao profesor srpskog jezika i književnosti, da bi 10 godina proveo u Ministarstvu prosvete, na mestu načelnika Školske uprave Zrenjanin (za područje Banata), gde i danas radi kao samostalni prosvetni savetnik.

Više od 15 godina se aktivno bavio stonim tenisom, osvajao odličja na takmičenjima od opštinskog do međunarodnog ranga, nastupao u Prvoj ligi SFRJ.

Bavio se, takođe, muzikom, nastupajući na mnogobrojnim koncertima. Svira klavijature i gitaru.

Jedan je od osnivača i glavni organizator Internacionalnog festivala zabavne muzike Sunflower (sve takmičarske večeri direktno su prenosile nacionalne televizije), osnivač i glavni   organizator četiri  međunarodna dečja festivala zabavne muzike u Zrenjaninu. Napisao je  više  od  30  tekstova  za kompozicije sa ovih festivala.

Oženjen, otac dve ćerke.

sbanjanin@gmail.com