Prof. dr Bojan Lalić

Predsednik Resornog odbora za nauku

Prof. dr Bojan Lalić, direktor Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment i šef Katedre za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment, vanredni je profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i gostujući profesor na Univerzitetu u Nišu, Peking Normal Univerzitetu u Kini i Emlion Biznis Školi iz Francuske. Od 2017. godine je na poziciji savetnika Ministra za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije. Profesor Lalić je koordinator projekta razvoja regionalnih inovacionih startap centara i predsednik skupštine Poslovnog inkubatora u Novom Sadu.

Njegova pređašnja dostignuća, između ostalog, uključuju osnivanje i rukovođenje internacionalnim postdiplomskim MBA studijama IIM EURO, članstvo u projektnom timu  Ministarstva ekonomije, turizma i regionalnog razvoja za podršku grupama industrijskih poslovnih sistema i poziciju predavača u okviru Evropskog centra za mir i razvoj Ujedinjenih nacija. Profesor Lalić je takođe inicirao osnivanje Asocijacije za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment Srbije, CISCO Instituta za preduzetništvo Srbija, kao i laboratorije za učenje na daljinu. Član je programskog odbora nekolicine međunarodnih naučnih konferencija i član uredništva naučnih časopisa.

Pored učešća u brojnim nacionalnim projektima, učesnik je i na projektima međunarodnog karaktera i koordinator CEEPUS mreže koja uključuje Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki univerzitet u Gracu, Tehnikum univerzitet u Beču, Univerzitet za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti i Tehnološki univerzitet u Krakovu. Kao predstavnik Fakulteta tehničkih nauka, koordinator je projekta Evropski proizvodni potencijali za Srbiju, najvećeg evropskog istraživačkog projekta o inovacijama u prerađivačkom sektoru kojim rukovodi Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research iz Nemačke.

Od 2017. godine, profesor Lalić je na čelu Instituta pojas i put koji je u prethodnom periodu imao ulogu sekretarijata Konzorcijuma institucija visokog obrazovanja NR Kine i CIEZ. Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih konferencija i autor radova u renomiranim naučnim časopisima.

bojan.lalic88@gmail.com