Живорад Гајић

Председник Ресорног одбора за социјална питања

Рођен 1958. године у Шапцу. Дипломирао на Факултету политичких наука, смер за социјални рад и социјалну политику.

Дугогодишње радно искуство у области социјалне заштите. Професионално искуство као дипломирани социјални радник стицао у Заводу за проучавање социјалних проблема града Београда, Центру за социјални рад, Заводу за васпитање деце и омладине Београд и Републичком заводу за социјалну заштиту.

Председник Управног одбора Удружења стручних радника социјалне заштите Србије и председник УО Удружења „Социјалне перспективе“.

zgajic@zavodsz.gov.rs