Старима у сеоским поручјима највећа могућа пажња и брига

14. маја 2019.

by / 0 Comments / 9 View / 14. маја 2019.

Демографска сликастановништва у Србији одавно указује да наша земља припада оном кругу земаља Европе и света која има веома висок удео старијих у  укупној популацији. Удео старих у укупној структури становништва износи 17,4%, а према изворима виталне статистике процена је да у 2016. години већ има 19% становништва изнад 65 година старости.  Трендови говоре да ће се старење становништва у Србији свакако наставити.

Познато је и да је сиромаштво распрострањеније међу старијима, а услови становања и структура потрошње лошији у поређењу са осталим групацијама становништва. Од укупног броја старијих скоро свако друго  живи у старачком домаћинству.

Присутне су и разлике у социјалном положају  између старијих који живе у градовима и оних који су на селу .Услед недостатка путне и комуналне инфраструктуре , старији у селима су искљученији и изолованији .Уколико су изложени и сиромаштву и одсуству породичне подршке њихов положај је фактички веома тежак,често и безнадежан.

Србија је у последњих десетак година покренула читав низ нових услуга и сервиса намењених старијем становништву ,те у том смислу и наше  залагање да се те социјалне услуге као што су :помоћ и нега у кући,дневни центри и клубови,породични смештај за старе и бројни други социјални и посебно превентивно здравствени програми  , додатно усмере на сеоска подручја  .Нужно је обезбедити континуитет и извесност одрживости ових социјалних услуга које пружају и центри за социјални рад ,установе социјалне заштите за смештај старијих ,али и приватни пружаоци услуга и удружења из цивилног сектора.

Омогућавање достојанствене старости је цивилизацијска вредност и никакве препреке везане за немогућност запошљавања потребних кадровских ресурса  и обезбеђења финансијске  подршке од стране различитих нивоа власти нису добродошле у овом сегменту социјалне политике и бриге о најстаријима у нашем друштву.   


Аутор: Живорад Гајић, председник Ресорног одбора за социјалнa питања СНП