Resorni odbori

RESORNI ODBOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA DIJASPORU I ODNOSE SA CRKVOM
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA BEZBEDNOST
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA ODBRANU
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA SPORT
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA RUDARSTVO
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA ENERGETIKU
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA JAVNU UPRAVU
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA NAUKU
———————————————————————————————————–
RESORNI ODBOR ZA KULTURU
———————————————————————————————————–
RESORNI ODBOR ZA MEDIJE
———————————————————————————————————–
RESORNI ODBOR ZA SAOBRAĆAJ
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA SOCIJALNA PITANJA
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA PRAVOSUĐE
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA GRAĐEVINARSTVO
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA FINANSIJE
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA ZDRAVSTVO
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA POLJOPRIVREDU
————————————————————————————————————
RESORNI ODBOR ZA PROSVETU
————————————————————————————————————
FORUM ŽENA