Ресорни одбори

СТРУЧНИ САВЕТ

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА МЕДИЈЕ

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА НАУКУ

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ПРОСВЕТУ

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА СПОРТ

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ОДБРАНУ

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

————————————————————————————————————

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

————————————————————————————————————