Ресорни одбори

РЕСОРНИ ОДБОР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ДИЈАСПОРУ И ОДНОСЕ СА ЦРКВОМ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ОДБРАНУ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА СПОРТ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА РУДАРСТВО
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ЈАВНУ УПРАВУ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА НАУКУ
———————————————————————————————————–
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА КУЛТУРУ
———————————————————————————————————–
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА МЕДИЈЕ
———————————————————————————————————–
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА САОБРАЋАЈ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ПРАВОСУЂЕ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
————————————————————————————————————
РЕСОРНИ ОДБОР ЗА ПРОСВЕТУ
————————————————————————————————————