Ресорни одбор за саобраћај

Председник: Миодраг Мики Живић

Рођен 8. октобра 1955. године у Аранђеловцу.

Дипломирани економиста. Дипломорао на тему:  JAT AIRWAYS – трансформација предузећа, систем квалитета и ISO стандарди, са највишом оценом.

До 2015. године радио у националном авио превознику ЈАТ-у на више одговорних руководећих позииција у областима финансија, економије, интерне контроле и ревизије.

У два мандата по четири године био је председник надзорних одбора  Музеја града Београда и Ј.П. Пословни простор Општине Савски Венац.

Објавио више радова и анализа из области цивилног ваздухопловства везано за економске теме функционисања, рада и развоја националног авио превозника, аеродрома Никола Тесла, аеродрома Вршац и аеродрома Поникве као и интермодалног транспорта, Cargo превоза и превоза поште у авио саобраћају.

Учесник бројних семинара и научних скупова у земљи и иностранству.

Лиценцирани медијатор Министарства правде Републике Србије за право посредовања код судских и вансудских спорова.

______________________

ЧЛАНОВИ ОДБОРА

Огњен Пантовић
Снежана Урошевић
Срђан Ђоровић
Ивана Петровић
Саша Здравковић
Душко Стефановић
Мирослав Бојовић
Милан Петровић
Драгиша Урошевић
Бора Ровчанин
Иван Јовановић
Зоран Станковић
Горан Војновић
Зоран Радмиловић
Радослав Лазаревић
Стеван Ковачевић
Ненад Гвозденовић

Одржана шеста седница Одбора за саобраћај

Шеста седница Одбора за саобраћај Српске народне партије одржана је данас у Београду. На састанку су разматрани проблеми „треће заставе“ у водном транспорту,проблем транспорта опасних материја кроз градове, нарочито у железничком саобраћају као и Измене Закона о безбедности саобраћаја.  

Posted in Ресорни одбор за саобраћај | Leave a comment

Одржана пета седница Одбора за саобраћај

Пета седница Одбора за саобраћај Српске народне партије одржана је данас у Београду. На састанку су усвојене одлуке о пријему нових чланова одбора и то: Ненад Гвозденовић (друмски саобраћај), Стеван Ковачевић (железнички саобраћај) и Миодраг Живић (ваздушни саобраћај). Чланови одбора…

Posted in Ресорни одбор за саобраћај | Leave a comment

Одржана четврта седница Одбора за саобраћај

Четврта седница Одбора за саобраћај Српске народне партије одржана је данас у Београду. На састанку су усвојене одлуке о пријему нових чланова одбора и то: Зорана Радмиловића – професор (у пензији) Саобраћајног факултета у Београду, на одсеку за Водни транспорт…

Posted in Ресорни одбор за саобраћај | Leave a comment

Одржана трећа седница Одбора за саобраћај

Трећа седница Одбора за саобраћај Српске народне партије одржана је данас у Београду. На састанку су усвојене одлуке о пријему нових чланова одбора и то: Зорана Станковића (логистика), Ивана Јовановића (водни транспорт) и Горана Војновића (железница). Чланови одбора су разамтрали…

Posted in Ресорни одбор за саобраћај | Leave a comment

Одржана друга седница Одбора за саобраћај

Друга седница Одбора за саобраћај Српске народне партије одржана је данас у Београду. Чланови одбора анализирали су проблеме у железничком транспорту. Како је истакао Душко Стефановић, члан одбора који се бави железничким видом транспорта, грађани Београда у подавалском подручју имају…

Posted in Ресорни одбор за саобраћај | Leave a comment

Одржана конститутивна седница Одбора за саобраћај

Конститутивна седница Одбора за саобраћај Српске народне партије одржана је данас у Београду. Чланови одбора анализирали су измене закона везане за сабораћај. На састанку је дискутовано о проблемима у саобраћају којим ће се одбор бавити у наредном периоду (Железнице Србије,…

Posted in Ресорни одбор за саобраћај | Leave a comment