Ресорни одбор за информационо-комуникационе технологије

ЧЛАНОВИ ОДБОРА

Зоран Маловић

Драгослав Ђорђевић

Бојан Божић

Горан Здешар

Марко Сташевић