Ресорни одбор за безбедност

Председник: Дејан Кулунџић

Рођен 1970. године.
Више војно образовање стекао 1989. године. Завршио Филозфски факултет Универзитета у Приштини 1999. године и стекао звање професора социологије.

У периоду од 1992-1994. године био командир вода на минобацачу 82 мм, и чете у Војсци Југославије.

Од 1994-2015. године командир у граничној полицији Србије.