Програм

Програм Српске народне партије

Сваки човек тежи да слободно живи и слободно се развија у заједништву са другим људима, у својој породици, у својој заједници, у својој држави.

Али, свако ко – било појединац, било заједница – захтева слободу за себе, мора да признаје и слободу других. Право које чува људско, грађанско и национално достојанство обезбеђује ту слободу, а правда подразумева обезбеђивање једнаких права за све.

Циљ Српске народне партије је да изгради економски просперитетнију, национално-идентитетски утемељенију, друштвено праведнију заједницу и, у сваком другом погледу, бољу и срећнију – Србију! Јер, народу користи само оно што је праведно:

Желимо да у здравом политичком надметању, сложно, користећи сва своја знања, време и енергију, помогнемо српском народу да живи боље и сигурније; да има онакву државу какву својим квалитетима заслужује.

Уверени да је оснивање Српске народне партије прекретница у политичком животу Србије, представљамо наш политички програм за који смо сигурни да ће допринети политичком, националном и економском просперитету целокупног српског друштва.

За излазак из постојеће кризе и спровођење коренитих друштвених реформи Српска народна партија нуди конкретна економска, демографска, политичка и друга решења, а не само апстрактна начела.

Српска народна партија је окупила у својим редовима способне и угледне људе са значајним политичким искуством, као и велики број младих и енергичних чланова који су спремни да својим максималним ангажовањем допринесу остварењу прокламованих циљева и од Србије изграде стабилну и уређену земљу.

У Српској народној партији српски народ добио је нову енергију и нову снагу са којом ће, упркос свим изазовима, сигурно корачати у будућност.

Из народа – за народ!

Национално, патриотско и демократско

Српска народна партија је политичка странка десног центра, чије се деловање заснива на поштовању националних, демократских и начела грађанског родољубља. Заштита националних и државних интереса Србије и српског народа представља темељне принципе на којима ће Српска народна партија заснивати своју политику. Српска народна партија ће тежити да настави државотворну традицију Србије која живи од времена државе Немањића, потом обновљену и изграђену на успешном споју националних и демократских вредности, које је српска политичка и културна елита преносила крајем 19. и почетком 20. века на све делове нашег народа.

Знајући да су у изградњи српског демократског друштва огроман допринос дали и припадници других нација, Српска народна партија ће се, следећи своју демократску оријентацију, увек залагати за поштовање права свих грађана Србије. Циљ Српске народне партије је да створи модерну, политички и економски снажну Србију која ће свим својим грађанима пружити виши животни стандард и сигурнију егзистенцију. Право је и обавеза српског народа да у реализацији таквих циљева предњачи и пружа пример.

Одговорна национална и државотворна политика

На националном и државотворном плану очување територијалног интегритета и суверенитета, као и осталих елемената националног и државног идентитета наше земље је за Српску народну партију примарни задатак. Србија мора да има угледан међународни положај, развијајући сарадњу и пријатељство са другим народима и државама. Стратешки интерес Српске народне партије је успостављање што интензивнијих политичких и економских веза са свим земљама које су пријатељски наклоњене према Србији и њеном демократском развоју.

На унутрашњем плану, Српска народна партија је опредељена да упорно делује у прилог националног консензуса о најбитнијим политичким и економским питањима. Главна порука политичког деловања Српске народне партије биће успостављање дијалога међу свим политичким и друштвеним чиниоцима у циљу изналажења најбољих решења за српску државу и друштво. Залажемо се за највиши степен поштовања права националних мањина, а у исто време одбацујемо покушаје одређених етничких група да, прекорачењем својих права, дезинтегришу државну територију Србије.

Српска народна партија сматра да само економски снажна Србија може да се супротстави свим изазовима који се, на спољном и унутрашњем плану, могу да појаве пред њом. Србија се налази на трусном геополитичком подручју и јасно је да ће се још дуго суочавати са разноврсним проблемима. Њих није увек могуће предвидети, али је већ сада јасно да ће економски јака и системски добро уређена држава много лакше излазити на крај са њима. Зато је императив нашег постојања и деловања изградња баш такве српске државе.

Очување и поштовање Устава

Српска народна партија истиче да је Устав Србије, као највиши правни акт, јасно одредио права и обавезе које морају да се поштују у политичком и друштвеном животу наше земље. Република Србија је Уставом одређена као држава српског народа и свих њених грађана. Српска народна партија придаје кључни значај очувању нашег државног суверенитета, поготово поштовању преамбуле Устава у којој се Косово и Метохија дефинише као саставни део Србије. Посебну важност придајемо уставном начелу по коме није допуштено деловање политичких странака које пропагирају рушење уставног поретка, кршење загарантованих људских и мањинских права и изазивање националне, расне и верске мржње.

Државотворност и економија

За Српску народну партију државотворност и економија представљају две стране исте медаље. Само национално јака држава са заокруженим, довршеним идентитетом може успешно да развија своју економију, као што само јака економија може да буде гарант дугорочне заштите државних и националних интереса једне земље. Не можемо да говоримо о јакој нацији и држави ако немамо јаку економију. Исто тако, у историји није забележен ниједан случај да је једна земља имала економски раст у исто време када је губила национално достојанство. Кроз нов економски приступ треба да се покрену они делове српске привреде у којима се, у најкраћем року, може значајније повећати производња и запосленост. Буџетска и макроекономска стабилност је основа за реализацију друштвених реформи које ће директно да зависе од рационалне употребе свих националних ресурса.

Заступање интереса свих грађана Србије

Српска народна партија полази од тога да у правном поретку Србије сви њени грађани имају иста права и обавезе. У свом политичком деловању, Српска народна партија заступаће и штитиће интересе свих грађана и слојева становништва који у Србији живе и раде. Решења која Српска народна партија буде нудила у оквиру државних институција неће бити на штету било које грађанске или етничке групе. Заједнички живот подразумева реализацију таквих циљева који ће бити у општем друштвеном интересу.

Владавина права и једнака примена закона за све

Српска народна партија залаже се за једнаку примену закона за све, независно од интереса странака на власти, разних центара моћи, појединаца или било које друштвене групе. Сви пунолетни грађани Србије имају неотуђиво право да учествују на слободним и непосредним изборима. Владавина права подразумева поделу власти на законодавну, извршну и судску. За једнаку примену закона надлежна је независна судска власт. Србија мора да функционише као правна држава, јер ће само на тај начин уживати поверење свих својих грађана и представљати сигурно место за прилив страних улагања и развој домаће привреде.

Српска народна партија види у приватној својини стуб друштвеног и привредног развоја. За Српску народну партију неповредивост приватне својине представља основ правне сигурности сваког демократског и просперитетног друштва. Развој нових друштвених и тржишних односа у Србији подразумева постојање динамичне и енергичне приватне иницијативе. Подстицање приватних инвестиција, домаћих и страних, доприноси економском просперитету земље, већем запошљавању и расту животног стандарда грађана.

Уравнотежена спољна политика

Српска народна партија ће се залагати за вођење уравнотежене спољне политике, која на прво место ставља националне, економске и политичке интересе грађана Србије. Сарадња са земљама које то у најбољем смислу омогућују, биће спољнополитички приоритет Српске народне партије. Залагање за сарадњу у региону биће једна од најбитнијих ставки у нашој спољнополитичкој оријентацији. После сецесије неколико бивших југословенских република, са новим државама у региону Србија треба да сарађује водећи се искључиво својим реалним интересима и заштитом делова српског народа који је у тим срединама наставио да живи.

Русија – најважнији економски и политички партнер

СНП види Русију као једног од најважнијих политичких и економских партнера Србије и као једну од њених највећих развојних шанси. Сматрамо да Србија у својој прошлости није имала ближег пријатеља од Русије, нити савезника са којим су њене везе кроз историју биле дуготрајније, садржајније и разгранатије. Русија је кључни спољни чинилац заштите наших виталних интереса, као што су борба за очување Косова и Метохије и, на дејтонским принципима засноване, Републике Српске. Руска Федерација је економски увек помагала Србији, дајући јој, кад год је то било могуће, посебан економски статус и знатне олакшице. Србија треба да тежи продубљивању билатералних односа са Русијом, стимулишући своје привреднике да извозе што више производа на руско тржиште.

Референдум о европским интеграцијама, Европа – Да, ЕУ – Не

Став Српске народне партије према европским интеграцијама заснива се на начелима евроскептицизма. Евроскептицизам се не сме поистоветити са еврофобијом, јер је Србија као стара европска држава својим географским положајем упућена на билатералну сарадњу са највећим бројем европских земаља. Српска народна партија је против прикључења Србије Европској унији због тога што рационални разлози указују да то није у нашем економском и политичком интересу. Као народна партија захтеваћемо да грађани Србије буду упитани да ли желе да наставе путем ка чланству у Европској унији или не. Најбољи одговор на то питање може да пружи референдум као највиши израз демократије и демократских процедура. Своју историју, културу и традицију Србија је уградила у темеље модерне Европе. За Српску народну партију није спорно да Србија усваја и примењује позитивне законе из развијених земаља Европске уније уколико они обезбеђују боље и ефикасније функционисање државе. Све што може да унапреди развој српског друштва треба да се прихвати као корисно решење и да се даље усавршава.

Тржишна и одговорна економија

Економска политика СНП биће усмерена ка развоју тржишне и друштвено одговорне економије чије ће тежиште бити на подстицању развоја малих и средњих предузећа и предузетништва. Функционисање привредних субјеката у тржишној економији засновано је на односу понуде и тражње. СНП ће најснажније подржати и афирмисати развој здраве тржишне конкуренције, верујући да на тај начин штитимо интерес и право грађана Србије да добију што виши квалитет роба и услуга, по што нижим ценама. Код власника капитала треба да се развија свест о неопходности улагања једног дела средстава у културни напредак, јер се циљ друштвеног развоја не налази само у непрекидном повећању материјалног богатства, већ и у унапређењу научног рада, културе и стваралаштва по коме је сваки народ у историји препознатљив.

Развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Подстицање предузетничког духа Српска народна партија види као један од најважнијих сегмената своје економске политике. За нас су предузетници носиоци привредног развоја и гарант економске и сваке друге стабилности једног друштва и државе. Желимо да охрабримо предузетнички дух, и зато ћемо се борити за такав порески систем, и такав пословни амбијент у држави, у коме ће сваки појединац бити у прилици да од своје уштеђевине покрене породични бизнис или отвори занатску радњу. Верујемо да у таквом приступу лежи шанса за оздрављење националне економије.

Нова индустријализација и нове економске мере

Дугогодишња економска криза у којој се Србија налази намеће неопходност хитне примене нове индустријализације земље и економских мера које ће да унапреде извоз и повећају запосленост. Српска народна партија оцењује да економској, политичкој и друштвеној стабилности Србије највише може да допринесе отварање нових радних места и раст привредне активности. Како би то постигла, држава мора да повећа улагања у три кључне привредне гране: пољопривреду, инфраструктуру и енергетику. Ове три привредне гране директно и индиректно запошљавају највећи број грађана Србије. Подстицајним мерама држава треба да омогући прилив нових инвестиција, али кроз решења која неће значити дискриминацију и елиминисање домаћих инвеститора на рачун страних. Технолошки и индустријски развој зависиће и од оживљавања великих привредних субјеката у приватном и јавном сектору. То ће подразумевати како отварање нових радних места, тако и усавршавање и подмлађивање кадрова који у њима раде или ће се тек да се запосле.

Нова, стварна радна места

Српска народна партија препознаје у приватном сектору окосницу стварања нових, реалних, стварних радних места. Кроз пореске олакшице држава треба да растерети пословање приватног сектора, чиме ће се отворити могућности за запошљавање нових радника и повећање плата већ запослених лица у тој области. За већи број реалних радних места неопходно је поправљање постојеће пословне климе, смањење превелике јавне потрошње која врши притисак на предузетнике, као и сузбијање нелојалне конкуренције и сиве економије. Сигурност и положај запослених у приватном сектору не сме да се разликује од положаја радника у јавном сектору, јер само тако може доћи до преливања вишка запослених из јавног у приватни сектор. Стварање повољног амбијента за раст приватног улагања и подстицање развоја реалног сектора економије представљају шансу за постепени излазак Србије из дугогодишње економске кризе.

Пољопривреда – највећа развојна шанса

Пољопривреда је највећа развојна шанса Србије и једна од наших најважнијих привредних грана. Развој пољопривредне производње подразумева даље унапређење њене структуре, као и побољшање положаја пољопривредних произвођача на домаћем и иностраном тржишту. Пољопривредни производи из Србије могу да се пласирају на више страних тржишта, посебно на тржиште Русије, али да би се обим производње повећао држава треба да обезбеди повољне услове за обнову пољопривредне механизације, гарантовани откуп пољопривредних производа, примену најсавременијих агротехничких мера, наводњавање и прераду пољопривредних производа. Пољопривредна делатност је корисна због тога што подстиче и развој прерађивачке индустрије, трговине и туризма. За Српску народну партију је од пресудног значаја задржавање младих људи на селу, јер су у појединим деловима земље села остала пуста или насељена у највећој мери старим лицима. Пољопривредну производњу мора да се заснива на развијању производа са препознатљивим географским пореклом, стварајући брендове који ће испуњавати највеће стандарде квалитета у економски најразвијенијим земљама.

Енергетска политика – сигурност и одговорност

У савременим околностима, промишљена енергетска политика је од највећег значаја за сигурну будућност Србије. Стратешки смо опредељени да у области енергетике сарађујемо са оним земљама које поседују највеће енергетске резерве и које у будућности могу да обезбеде континуирано и сигурно снабдевање наше земље енергентима. Србија треба да се окрене, како изградњи нових енергетских капацитета, тако и обнови већ постојећих постројења. У финансирање крупних енергетских пројеката држава треба као партнера да укључи и приватни сектор. Наша земља располаже великим потенцијалом за развој алтернативних видова енергије, у које је неопходно инвестирати с обзиром на то да се у тој области налази могућност за отварање нових радних места. Улагањем у енергетику држава истовремено доприноси испуњавању неопходних инфраструктурних предуслова за долазак инвестиција и у друге гране привреде.

Јачање веза између матице и српског народа у дијаспори

Српска народна партија залаже се за јачање духовних, политичких и привредних веза са српским народом који живи ван матичне државе. Српском становништву у региону мора да се пружи снажна, али и врло конкретна подршка ради заштите и очувања његовог идентитета. Отуда ће се Српска народна партија принципијелно залагати за јачање веза између матице Србије и српског народа у ближој и даљој дијаспори. Посебно наглашавамо бригу за положај Срба у Црној Гори која, историјски гледано, представља део српског етничког и културног простора, али ћемо водити рачуна и о српском народу у Босни и Херцеговини, Хрватској и другим просторима где је он, у мањем или већем броју, присутан. Српски народ у дијаспори мора неговати свест да је интегрални део српског националног бића и држава Србија тај процес треба непрестано да помаже. Српска дијаспора у европским земљама, на америчком континенту, и у Аустралији, представља у исто време важан економски извор за нашу земљу, јер је прилив финансијских средстава која годишње стигну из дијаспоре у Србију раван половини нашег извоза.

Очување Дејтонског споразума и просперитет Републике Српске

За Српску народну партију очување Дејтонског споразума и просперитет Републике Српске представља један од најважнијих националних интереса Србије и српског народа. Српски народ се кроз стварање Републике Српске изборио за заштиту својих националних интереса у оквиру БиХ. Држава Србија, као гарант Дејтонског споразума, има право, али и обавезу, дакле – дужна је да се стара о уставном положају Републике Српске. Српска народна партија се противи сталним претњама да ће Дејтонски споразум бити укинут, јер у њему види гаранцију опстанка нашег народа на том подручју. У стварање и изградњу Републике Српске уложене су огромне људске и материјалне жртве и она је тековина које се српски народ никада неће одрећи. Српска народна партија подржаће досадашњу политичку, културну, привредну и сваку другу сарадњу Србије и Републике Српске и снажно ће се залагати за даљи развој међусобних односа.

Косово и Метохија као саставни и неотуђиви део Србије

Поштујући Устав Србије, Српска народна партија истиче да је за њу Косово и Метохија увек било, јесте и биће саставни и неотуђиви део Србије. Српска народна партија не признаје једнострано проглашену независност Косова и противправну сецесију јужне српске покрајине. Тим поступком је на најгрубљи начин прекршена Резолуција 1244, Повеља УН и Завршни хелсиншки акт. Србија никада не сме добровољно да се одрекне дела своје територије који је место постанка њеног државног и националног идентитета и духовности. Косовски завет дубоко је урезан у свест српског народа дајући му снаге и истрајности да превазиђе најтеже тренутке у својој историји. Ослобођење српског народа од вековног ропства и стварање модерне српске државе остварено је на основама косовског завета.

Заштита економских интереса Србије на Косову и Метохији

Србија треба доследно да се залаже за заштиту својих економских интереса на Косову и Метохији. Држава мора да настави инвестирање у српске средине на Косову и Метохији, јер ће у новим или ревитализованим предузећима српско становништво имати могућност да опстане и, на бази реалних прихода, задовољи своје животне потребе. Србија је у периоду од 1961. до 1990. године инвестирала преко 17 милијарди долара у путну инфраструктуру, телекомуникације, електроенергетски систем и привреду Косова и Метохије. Власништво над имовином је универзална категорија и неприкосновено право у свим развијеним земљама света. Србија мора да инсистира на потврђивању њеног права на располагање имовином на Косову и Метохији, заустављању незаконитог приватизовања наших јавних предузећа, као и бесправног коришћења рудног и осталог природног богатства на територији КиМ.

Војна неутралност

У области одбране, Српска народна партија заступаће политику искрене и заокружене војне неутралности. Њу је потребно прецизније дефинисати и одговарајућим амандманима уградити у Устав Републике Србије. На темељу тога сматрамо да је важно борити се за међународно признање неутралности по узору на Аустрију или Швајцарску. То не значи да Србија не треба да пружи активан допринос глобалној безбедности, али је битно да се то чини искључиво на темељима војне неутралности и одбацивања чланства у НАТО. Као народна партија сматрамо да једино народ има мандат да одлучује о евентуалном прикључењу Србије НАТО. Народу мора да се пружи прилика да донесе коначну одлуку о том питању на референдуму који је потребно одржати што пре, како би се приступило уставном дефинисању војне неутралности.

Борба против криминала и корупције

Српска народна партија залаже се за енергичну борбу против корупције и криминала, као појава које наносе огромну штету читавој друштвеној заједници. Сузбијање корупције и криминала треба да се изврши кроз стриктну примену закона и бескомпромисно ангажовање надлежних државних институција. Контрола набавки у јавним предузећима и транспарентност склопљених уговора начин су да се спречи корупција државних службеника. Српска народна партија подржава постојање и рад независних антикорупцијских тела чији је задатак да укажу на злоупотребе јавних ресурса и допринесу сузбијању појаве корупције као једне од највећих претњи друштвеном и економском напретку Србије.

Очување историјског наслеђа, културног и националног идентитета

Српска народна партија баштиниће традиционалне српске вредности и залагати се за очување историјског наслеђа, духовног, културног и националног идентитета српског народа. За очување српске националне и културне самобитности од пресудног значаја је подршка раду најзначајнијих националних институција као што су САНУ, Матица српска, Српска књижевна задруга и др. Посебно истичемо значај Српске православне цркве као најстарије институције српског народа, која је очувала јединство Срба у најтежим искушењима наше дуге и бурне историје. Од времена Немањића, Светог Саве и стицања аутокефалности, преко полувековног ропства под Турцима и стварања модерне српске државе у доба Карађорђа и кнеза Милоша, Српска православна црква водила је бригу о очувању ових вредности, захваљујући којима и постојимо као народ. Улога Српске православне цркве била је од непроцењивог значаја за очување косовског завета и националне свести. Српска народна партија указује и на неопходност заштите ћириличког писма које је Уставом прокламовано као национално писмо.

Рационализација државне управе

Српска народна партија рационализацију државне управе види као услов нормалног функционисања савременог државног апарата. Прекомерно запошљавање у државној управи оптеретило је буџет Србије због чега је држава принуђена да се додатно задужује, уместо да се решење тражи у отварању нових радних места у реалном сектору. Српска народна партија наглашава да партијска припадност не сме да буде критеријум за рад у државној управи, већ то мора да буде знање и обученост лица која ће се на таквим пословима убудуће ангажовати.

Максимална децентрализација власти

Српска народна партија жели да уреди Србију тако да функције власти буду максимално децентрализоване. Залагаћемо се за то да јединице локалне самоуправе добију шира овлашћења и што већу самосталност у располагању стеченим приходима. За Српску народну партију децентрализација не подразумева дезинтеграцију. Области које се односе на директно управљање државом остаће и даље централизоване. Уверени смо да о локалним проблемима и уређењу сопственог живота најбоље могу да одлучују представници локалних самоуправа. Српска народна партија се залаже да општине и градови добију неопходне надлежности за решавање друштвених питања у својим срединама. Градовима и општинама треба да се омогући да реализују сопствене развојне програме и максимално ангажују властите људске ресурсе у јачању својих привредних, образовних и културних потенцијала. Јединице локалне самоуправе морају да изграде квалитетну саобраћајну и енергетску инфраструктуру, чиме ће постати атрактивне за нове инвестиције, стварање индустријских зона и већи привредни развој.

Развој туризма као стратешки приоритет

Туризам као важна привредна грана и потенцијал Србије треба да буде један од стратешких приоритета у нашем економском развоју. У туристичкој понуди Србије сваки регион треба да представи своје природне, културне и историјске потенцијале. Развој туризма захтева стварање боље инфраструктуре, образовано особље, квалитетну понуду и адекватну промоцију. Србија има велике могућности за развој здравственог и бањског туризма, а све више туриста користи могућности које им се пружају у планинском и сеоском туризму. Србија се, после више година, поново враћа на туристичку мапу Европе захваљујући градском туризму. Све то указује на неопходност изградње квалитетних угоститељских и туристичких капацитета у срединама у којима је туристичка понуда атрактивна за домаће и стране посетиоце.

Подстицање равномерног регионалног развоја

Наш циљ је равномерни економски развој свих делова Србије. Подстицање равномерног регионалног развоја је мера која ће позитивно утицати на положај недовољно развијених подручја и останак становништва у њима. Српска народна партија је за стварање таквог институционалног и законског оквира који ће подстицати инвестирање у неразвијене општине. На тај начин стећи ће се могућности да се спречи одлив становништва и Србија не сведе на неколико већих градова у којима ће се налазити највећи број њених грађана. Задржавање становништва на селу један је од најважнијих задатака и због тога привлачење инвестиција у неразвијене регионе и рурална подручја мора бити стратешки интерес државе. Обим и врсте пружених подстицаја инвестицијама треба да се прилагоде степену развијености региона и конкретне општине у којој се улагање реализује, како би се смањивале и унутар-регионалне разлике.

Пензионери – достојно треће доба

Држава мора да створи одржив систем бриге о пензионерима. СНП се залаже да ниво пензија буде усклађиван са кретањем раста зарада, али и заштићен од обезвређивања услед монетарних и тржишних промена. Фондови за исплату пензија морају диверсификовати изворе финансирања кроз капитализацију ранијих улагања пензионих фондова, кроз будућа улагања у државне хартије од вредности и финансирање капиталних инфраструктурних пројеката, како би се смањила потреба за буџетским трансферима. Уверени смо да је неопходно да се што пре обезбеди преусмеравање терета осигурања са државних фондова на приватне. Неопходно је усвојити таква законска решења којима ће процес отварања пензионог осигурања према приватним фондовима бити подржан.

Демографска обнова Србије

Српски народ се налази у тешкој демографској ситуацији, што указује на неопходност примењивања мера којима ће се негативни демографски трендови што пре зауставити. Српска народна партија се залаже за активно поспешивање наталитета и помоћ породицама које се одлучују да имају више деце. Искуство Руске Федерације у вези са успешном демографском консолидацијом представља модел који ће СНП тежити да следи и примени. Уколико држава не изврши преокрет на овом плану, српски народ ће се у релативно блиској будућности наћи пред проблемом да у сопственој држави буде мањина. Демографска обнова Србије, као и стварање услова за заустављање неповољних унутрашњих миграција из села у градове, представљаће један од најважнијих циљева Српске народне партије. У циљу демографске обнове потребно је обезбедити такав законски оквир који ће омогућити максималну заштиту трудница и њиховог положаја код послодаваца.

Очување природних ресурса и заштита животне средине

Економски развој Србије треба паралелно да се одвија са очувањем природних ресурса и заштитом животне средине. Грађани Србије заслужују да живе у здравој природној средини и користе здраву храну и чисту воду. Планско управљање отпадом и његово рециклирање су добра стратегија за решавање еколошких проблема. Коришћење отпада као алтернативног извора енергије пружа могућност за уштеду других енергената, а инвестирање у област управљања отпадом води отварању нових радних места.

Очување породичних вредности

Српска народна партија сматра да породица као основна ћелија друштва треба да има најважнију улогу у животу сваког појединца али и српског друштва у целини. Сматрамо да у условима демографске угрожености, породица формирана на хришћанским начелима и моралу може да одигра важну улогу у борби против беле куге и обнови српског народа. Посебну бригу неопходно је посветити младој популацији, која у породици добија прилику и ослонац да се развија у образовном, спортском и културном смислу, као и да води здрав и уредан живот. На штетност појава које разарају младу генерацију и бацају је на друштвену маргину, као што су наркоманија, алкохолизам и криминал, мора стално да се указује. Само здрави и друштвено одговорни млади људи могу допринети свом личном и друштвеном просперитету.

Родна равноправност

Српска народна партија залаже се за равномерну заступљеност жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота. Питање родне равноправности прецизирано је посебним законима, а у свом раду Српска народна партија ће се залагати за равномерну заступљеност припадника оба пола у свим својим органима. Српска народна партија сматра да женама треба да се омогуће равноправне шансе на тржишту рада и тиме створи предуслов за њихову пуну економску независност.

Улагање у образовање и развој технолошких могућности

Век у којем живимо је век образовања и науке, а у њему је знање најважнија предност једног народа. Сматрамо да је улагање у образовање и развој технолошких могућности предуслов будућег економског просперитета Србије. Залагаћемо се да више од половине наших студената похађа техничке факултете и стиче знања која се могу применити у производној индустрији. Издвајања за научне пројекте и истраживања морају да буду повећана. Наши универзитети, уз већу подршку државе, треба да буду спремни да образују кадрове који ће бити способни да примене високе технологије у домаћој привреди и учине је конкурентном на међународном тржишту. Образовани кадар у техничким и другим наукама може бити наша главна конкурентска предност у обезбеђивању већег прилива страних инвестиција.

Млади – да поносно остану у Србији

Српска народна партија је дубоко уверена да је брига о младима и улагање у њихову добробит један од предуслова опстанка и развоја наше земље. Срећна и здрава омладина гарантује срећну и здраву Србију. СНП се залаже да младима буде пружена могућност да се институционално укључе у процесе доношења одлука које се тичу питања младих. С друге стране, држава мора да обезбеди такве услове да, кроз запошљавање у домаћој привреди, млади не буду поносни само на то где су се родили, већ да поносно ту живе и раде. Један од приоритета СНП биће спречавање одлива младих образованих људи из Србије.

Здравствена политика

Тешка економска ситуација у којој се Србија налази негативно се одразила на здравствену заштиту становништва која, у највећој мери, заостаје за здравственим услугама других земаља у Европи. Велики број становника, нажалост, нема оверену здравствену књижицу и није у могућности да се правовремено и адекватно лечи. Држава мора да, кроз примену законских мера, утиче на послодавце да редовно уплаћују доприносе за здравствено осигурање запослених, а лицима која не раде обезбеди бесплатну здравствену заштиту. Србија је дужна да буде солидарна са грађанима којима је здравствена заштита због разних околности ускраћена, јер напредак једног друштва зависи и од бриге за здравље свих његових припадника. Школски спорт у најразвијенијим земљама света представља основ здравља и здравствене политике, што треба да се примени и у Србији.

Спорт

Српска народна партија сматра да спорт и физичка активност имају важну улогу у свим подручјима људског живота, нарочито за правилан раст и развој наше деце и омладине. Само здрав народ је успешан народ. Зато унапређење свих видова спорта мора бити један од приоритета државне политике. Посебну пажњу неопходно је усмерити на развој школског спорта, кроз повећање броја часова физичког васпитања у основним и средњим школама са два на четири, враћање обавезног физичког васпитања у високошколске установе, подстицање и неговање спортских такмичења. С друге стране, нашим врхунским спортистима, репрезентативцима,  потребно је омогућити адекватне услове за тренинг, припрему за велика међународна такмичења, стимулисати их националним признањима, наградама и стипендијама. СНП се залаже да рекреативни спорт, као важан предуслов квалитетног и здравог живота свих грађана Србије, буде промовисан и доступан свима. Новом стратегијом развоја спорта као и бољим законским решењима држава мора да обезбеди и унапређење рада спортских организација и објеката, као и заштиту статуса, права и материјалног положаја спортиста и спортских радника.

Социјална заштита

Социјална заштита угрожених група становништва мора да буде посебна обавеза надлежних државних институција. Последицама економске кризе и сиромаштву највише су изложена мање образована лица, незапослени и издржаване особе, старија лица, становници у руралним срединама, особе са инвалидитетом, избеглице и расељена лица. Поред директних издвајања за бригу о овој друштвеној групи, држава треба да пронађе могућност за њихово пословно ангажовање и, кроз одређене олакшице, мотивише послодавце да социјално угроженим лицима понуде одговарајући посао.

Српска народна партија сматра да одређени број радних места намењен овим групама становништва мора бити покренут кроз јавне радове на националном и локалном нивоу. За лица која остају без посла услед дејства економске кризе морају бити развијени посебни програми помоћи јер економска криза не сме бити разлог њихове трагедије. С друге стране, држава не може своју одговорност за социјални положај грађана да пребаци на привреду и да административним мерама онемогућава отпуштање радника. Зато је дужна да обезбеди да се створи више радних места него што ће се затворити и у том циљу мора да развије одговарајуће инструменте.

Култура – основа демократског друштва

Српска народна партија сматра да су афирмацији Србије на европском и светском плану највише допринела наша културна достигнућа. Србија мора да изграђује свој културни образац и ослањањем на традиционалне вредности унапређује развој савременог културног стваралаштва. Поштовањем националног наслеђа може поново да се успостави континуитет српске културе, којој је назначајнији допринос дала наша културна елита на почетку прошлог века. Српски филм, књижевност и друге области уметничког изражавања треба да се што више промовишу, јер ће тиме наша земља стећи препознатљиву позицију на европском и светском нивоу. Неспорна је чињеница да су поједини српски уметници највише допринели угледу Србије у свету, тако да је на тај потенцијал нужно обратити пажњу и подржати га у што већој мери.

Медији – слобода и независност

Постојање слободних и независних медија основна је претпоставка успешног функционисања политичког и друштвеног живота у нашој земљи. Власништво над медијима мора да буде транспарентно, како би се спречио утицај одређених политичких центара на јавни живот и стварање слике која није у интересу целокупног друштва. Српска народна партија поштује независност медија, чије извештавање треба да буде у складу са Кодексом новинара, и никада неће вршити притисак на представнике медија који извештавају о њеном раду. Објективно информисање јавности задатак је слободних и независних медија. Модерно и стабилно српско друштво незамисливо је без слободног медијског извештавања.