Прилози

ФИЗИЧКА ЛИЦА – Редован рад

Преглед прилога од 1.1.2015. дo 31.12.2015.

 • Драган Милошевић 30.420,00
 • Даница Поповић 865.970,00
 • Марија Кецман 574.500,00
 • Немања Поповић 890.500,00
 • Ненад Поповић 878.300,00

Преглед прилога од 1.1.2016. године

 • Ненад Поповић 884.300,00
 • Марија Кецман 333.500,00
 • Немања Поповић 884.000,00
 • Милисав Петровић 89.350,00
 • Даница Поповић 166.000,000
 • Зоран Митрић 50.000,00

ФИЗИЧКА ЛИЦА – Изборна кампања 2016.

 • Ненад Поповић 248.400,00