Прилози

ФИЗИЧКА ЛИЦА – Редован рад

Преглед прилога од 1.1.2015. дo 31.12.2015.

 • Драган Милошевић 30.420,00 динара
 • Даница Поповић 865.970,00 динара
 • Марија Кецман 574.500,00 динара
 • Немања Поповић 890.500,00 динара
 • Ненад Поповић 878.300,00 динара

Преглед прилога од 1.1.2016. до 31.12.2016. године

 • Ненад Поповић 884.300,00 динара
 • Марија Кецман 888.450,00 динара
 • Немања Поповић 884.000,00 динара
 • Милисав Петровић 89.350,00 динара
 • Даница Поповић 884.000,000 динара
 • Зоран Митрић 50.000,00 динара
 • Бојан Лончар 77.640,00 динара
 • Бошко Кецман 866.800,00 динара
 • Душан Жарковић 663.700,00 динара
 • Љубица Ковачевић 888.640,00 динара
 • Младен Видановић 121.000,00 динара
 • Срђан Минић 167.000,00 динара
 • Светлана Цветковић 208.100,00 динара

ФИЗИЧКА ЛИЦА – Изборна кампања 2016.

 • Ненад Поповић 248.400,00 динара

Преглед прилога од 1.1.2017. године

 • Ненад Поповић 689.020,00 динара
 • Бојан Лончар 45.780,00 динара
 • Даница Поповић 627.650,00 динара
 • Љубица Ковачевић 81.650,00 динара
 • Марија Кецман 271.150,00 динара