Подстицаји за ИКТ компаније

16. октобра 2019.

by / 0 Comments / 23 View / 16. октобра 2019.

Држава Србија је у претходним деценијама много уложила у подстицаје привреде који су дали одређене помаке. Кренуло се са ослобађањем пореза и доприноса у одређеном нивоу за одређени период. Касније се наставило са изградњом производних хала и њихово уступање на коришћење на одређени период. Тренутно је акценат на уређење путева и инфраструктуре и у те намене је најављено да ће бити уложено 5 милијарди € за рехабилитацију 1.000 км путева у Србији. Све наведено се превасходно радило у слабије развијеним срединама и тицало се производних компанија што је потпуно логично када се има у виду колико запослених те гране привреде доносе према уложеном новцу.

У складу са стремљењима Србије ка дигиталној ери и свеобухватног светског тренда дигитализације сасвим смо сигурни да је потребно кренути са програмом подстицаја ИКТ компанија по сличном принципу као што се радило са производним компанијама.

Као први корак треба урадити ослобађање пореза и доприноса у периоду од 5 година и то:

– За девастирана подручја o 100% за сваког новозапосленог и 75% за сваког постојећег запосленог са територије општине

– За општине из 4. групе развијености o 75% за сваког новозапосленог и 50% за сваког постојећег запосленог са територије општине

– За општине из 3. групе развијености o 50% за сваког новозапосленог и 25% за сваког постојећег запосленог са територије општине

– За општине из 2. групе развијености o 25% за сваког новозапосленог са територије општине

Превасходни циљ ове мере би био заустављање миграције младих из слабо развијених региона што би даље довело до пораста популације у тим регионима као и јачање укупног финансијког стања тих региона јер ИКТ запослени већином имају натпросечна примања.

Побољшањем финансијког стања у тим регионима би омогућило да се и друге области развијају у тим регионима као на пример култура, образовање, здравство и са тим популација је здравија, срећнија и живи испуњеније животе у својим срединама чиме се смањује потреба за миграцијама у друге регионе а посебно у друге земље.

Као други корак треба уредити одређене канцеларијске просторе за потребе ИКТ компанија и понудити их на коришћење без надокнаде и комуналних такси и то:

– За компаније које су регистроване на територији општине у којој ће да користе простор дуже од 5 година могу добити простор на коришћење за период од 5 година са могућношћу продужења коришћења на још 5 година под истим условима уколико су у периоду коришћења простора повећали број запослених у односу на број запослених када су добили простор на коришћење

– За компаније које су регистроване на територији општине у којој ће да користе простор краће од 5 година могу добити простор на коришћење за период колико су регистроване са могућношћу продужења коришћења за исти тај период под истим условима уколико су у периоду коришћења простора повећали број запослених у односу на број запослених када су добили простор на коришћење

– За Startup компаније које су регистроване на територији општине у којој ће да користе простор могу добити простор на коришћење за период од 1 године самогућношћу продужења коришћења за исти тај период под истим условима уколико су у периоду коришћења простора повећали број запослених у односу на број запослених када су добили простор на коришћење

Као простори који се могу појавити у понуди за коришћење требали би се наћи простори којима управља општина на својој територији као и јавна предузећа која поседују просторе на тој територији. Као пример можемо узети ЈП Пошта и Телеком који поседују просторе широм Србије, некада су ти простори били потребни јер су телефонске централе биле великих габарита, појавом дигиталних централа потреба за толиким простором се знатно смањила. Превасходан циљ ове мере је да се имовина која је удиректном или индиректном власништву државе Србије и тренутно је потпуноне употребљена употреби и њеном употребом створи додатна вредност која ће унапредити читаво друштво и државу.

Трећи корак треба да буде унапређење инфраструктуре што подразумева развој оптичке мреже са акцентом на подручја у којима се формирао ИКТ екосистем, развој 5G мобилног интернета. Превасходни циљ овог корака је да створи боље услове за већ постојеће компаније у неразвијеним регионима као и да их учини интересантним за долазак нових. Поред тога, овај корак би и локалним самоуправама, јавним предузећима, образовним и здравственим установама као и компанијама из других привредних грана отворио услове за дигитализацију пословања.

Синергијски резултат свих ових корака би био да би у неразвијеним срединама временом било све више високо стручних и образованих младих људи који би своје знање и искуство могли да пренесу на млађе нараштаје и тако у будућности створе критичну масу за још већи замајац српској ИКТ индустрији. Поред тога, извршила би се децентрализација ИКТ компанија чиме би непосредно финансијски помогли неразвијене општине и регионе. Као посредне ефекте ових мера сасвим смо сигурни да ће се појавити мноштво додатних позитивних ефеката, а један од њих би могао бити и додатни развој туризма у тим срединама, јер би ИКТ номади могли несметано да путују по нашој прелепој земљи и да притом имају приступ свим електронским сервисима и у најнеразвијенијим општинама у Србији које користе за своје пословање и рад.

Вишеструко мања уложена средства од наведених на почетку текста би, сасвим смо сигурни, дугорочно довела до правог ИКТ бума у Србији у веома кратком временском периоду.