Kontakt

SRPSKA NARODNA PARTIJA

Mačvanska br. 6A, 11 000 Beograd

E-mail: info@srpskanarodnapartija.rs

Broj telefona: +381 (11) 715 28 55

Kontakt osoba: Slavko Jelenić +381 64 499 60 61

SNP adresa