Контакт

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА

Устаничка 65/5, 11000 Београд

E-mail: info@srpskanarodnapartija.rs

Број телефона: +381 (11) 715 28 55

Контакт особа: Славко Јеленић +381 64 499 60 61