Načela

INICIJATIVA ZA OSNIVANJE SRPSKE NARODNE PARTIJE

”OD NARODA – ZA NAROD“

Zabrinuti za teško stanje u kojem se nalaze srpsko društvo i država, svesni duboke ekonomske krize i pada standarda građana, opredeljeni za politički, privredni i socijalni preporod Srbije, okupljamo se oko inicijative za osnivanje Srpske narodne partije.

Pokrećemo ovu inicijativu sa ciljem da izgradimo ekonomski razvijeniju, prosperitetniju, društveno pravedniju, bolju i srećniju Srbiju.

Želimo da u zdravom političkom nadmetanju, složno, koristeći sva svoja znanja, vreme i energiju, pomognemo srpskom narodu da živi bolje i sigurnije.

Krećemo od naroda – za narod!

Osnovna načela Srpske narodne partije

1. Srpska narodna partija biće stranka nacionalnog i demokratskog opredeljenja.

2. Kao narodna partija SNP će okupljati i zastupati interese svih slojeva građana Srbije.

3. SNP će se zalagati za vladavinu prava i jednaku primenu zakona za sve, nezavisno od interesa stranaka na vlasti, pojedinaca ili bilo koje interesne grupe.

4. Za nas pravo nepovredivosti privatne svojine predstavlja osnov pravne sigurnosti svakog demokratskog i prosperitetnog društva.

5. Program SNP temeljiće se na načelima odgovorne nacionalne i državotvorne politike.

6. Ekonomska politika SNP biće usmerena ka razvoju tržišne i društveno odgovorne ekonomije čije će težište biti stavljeno na podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

7. SNP će se zalagati za vođenje uravnotežene spoljne politike koja na prvo mesto stavlja ekonomske interese građana Srbije.

8. U budućnosti vidimo Rusiju kao jednog od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera Srbije. Smatramo da Srbija u svojoj prošlosti nije imala bližeg prijatelja od Rusije, niti je imala saveznika sa kojim su njene veze kroz istoriju bile dugotrajnije, sadržajnije i razgranatije.

9. Naš stav prema evropskim integracijama temelji se na načelima evroskepticizma. Kao narodna partija SNP će zahtevati da građani Srbije budu upitani da li žele da nastave putem ka članstvu u Evropskoj uniji ili ne. To pitanje je najbolje razrešiti referendumom kao najvišim izrazom demokratije i demokratskih procedura.

10. Srpska narodna partija pružaće snažan doprinos zaštiti interesa i očuvanju identiteta Srba u regionu i dosledno će se zalagati za očuvanje i jačanje veza između matice i srpskog naroda u dijaspori. Posebno naglašavamo brigu o Srbima u Crnoj Gori koja istorijski gledano predstavlja deo srpskog etničkog i kulturnog prostora.

11. Za Srpsku narodnu partiju očuvanje Dejtonskog sporazuma i prosperitet Republike Srpske predstavlja strateški nacionalni interes Srbije i srpskog naroda.

12. SNP vidi Kosovo i Metohiju kao sastavni i neotuđivi deo Srbije. Srbija mora dosledno da se zalaže za zaštitu svojih ekonomskih interesa na Kosovu i Metohiji.

13. Politika SNP u oblasti odbrane zasnivaće se na načelima vojne neutralnosti. Srbija treba da pruži aktivan doprinos globalnoj bezbednosti, ali da ostane vojno neutralna i odbaci članstvo u vojnom savezu NATO.

14. Srpska narodna partija baštiniće tradicionalne srpske vrednosti i zalagati se za očuvanje istorijskog nasleđa, kulturnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda. Posebno ističemo značaj Srpske pravoslavne crkve kao najstarije institucije srpskog naroda koja je očuvala jedinstvo Srba u najtežim iskušenjima naše duge i burne istorije.

15. Srpska narodna partija želi da uredi Srbiju tako da funkcije vlasti budu maksimalno decentralizovane. Zalagaćemo se za to da jedinice lokalne samouprave dobiju šira ovlašćenja i punu samostalnost u raspolaganju stečenim dobrima.

16. Smatramo da Srbija treba da teži stalnom ekonomskom rastu, ali takvom koji će obezbediti održivi razvoj, očuvanje njenih prirodnih resursa i zaštitu životne sredine.

17. Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, demografska obnova Srbije, kao i stvaranje uslova za zaustavljanje nepovoljnih unutrašnjih migracija iz sela u gradove, predstavljaće jedan od najvažnijih programskih ciljeva SNP.

18. Vek u kojem živimo je vek obrazovanja i nauke, a u njemu je najvažnija prednost jednog naroda – znanje. Smatramo da je ulaganje u obrazovanje i razvoj tehnoloških mogućnosti najvažniji preduslov budućeg ekonomskog prosperiteta Srbije.

Narod dobija izbor. Narod dobija šansu. Narod dobija Srpsku narodnu partiju!

Zlatibor, Mala Gospojina, 21. septembra 2014. godine