Документа

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОСНИВАЊЕ СРПСКЕ НАРОДНЕ ПАРТИЈЕ

”ОД НАРОДА – ЗА НАРОД“

Забринути за тешко стање у којем се налазе српско друштво и држава, свесни дубоке економске кризе и пада стандарда грађана, опредељени за политички, привредни и социјални препород Србије, окупљамо се око иницијативе за оснивање Српске народне партије.

Покрећемо ову иницијативу са циљем да изградимо економски развијенију, просперитетнију, друштвено праведнију, бољу и срећнију Србију.

Желимо да у здравом политичком надметању, сложно, користећи сва своја знања, време и енергију, помогнемо српском народу да живи боље и сигурније.

Крећемо од народа – за народ!

Основна начела Српске народне партије

1. Српска народна партија биће странка националног и демократског опредељења.

2. Као народна партија СНП ће окупљати и заступати интересе свих слојева грађана Србије.

3. СНП ће се залагати за владавину права и једнаку примену закона за све, независно од интереса странака на власти, појединаца или било које интересне групе.

4. За нас право неповредивости приватне својине представља основ правне сигурности сваког демократског и просперитетног друштва.

5. Програм СНП темељиће се на начелима одговорне националне и државотворне политике.

6. Економска политика СНП биће усмерена ка развоју тржишне и друштвено одговорне економије чије ће тежиште бити стављено на подстицање развоја малих и средњих предузећа и предузетништва.

7. СНП ће се залагати за вођење уравнотежене спољне политике која на прво место ставља економске интересе грађана Србије.

8. У будућности видимо Русију као једног од најважнијих политичких и економских партнера Србије. Сматрамо да Србија у својој прошлости није имала ближег пријатеља од Русије, нити је имала савезника са којим су њене везе кроз историју биле дуготрајније, садржајније и разгранатије.

9. Наш став према европским интеграцијама темељи се на начелима евроскептицизма. Као народна партија СНП ће захтевати да грађани Србије буду упитани да ли желе да наставе путем ка чланству у Европској унији или не. То питање је најбоље разрешити референдумом као највишим изразом демократије и демократских процедура.

10. Српска народна партија пружаће снажан допринос заштити интереса и очувању идентитета Срба у региону и доследно ће се залагати за очување и јачање веза између матице и српског народа у дијаспори. Посебно наглашавамо бригу о Србима у Црној Гори која историјски гледано представља део српског етничког и културног простора.

11. За Српску народну партију очување Дејтонског споразума и просперитет Републике Српске представља стратешки национални интерес Србије и српског народа.

12. СНП види Косово и Метохију као саставни и неотуђиви део Србије. Србија мора доследно да се залаже за заштиту својих економских интереса на Косову и Метохији.

13. Политика СНП у области одбране засниваће се на начелима војне неутралности. Србија треба да пружи активан допринос глобалној безбедности, али да остане војно неутрална и одбаци чланство у војном савезу НАТО.

14. Српска народна партија баштиниће традиционалне српске вредности и залагати се за очување историјског наслеђа, културног и националног идентитета српског народа. Посебно истичемо значај Српске православне цркве као најстарије институције српског народа која је очувала јединство Срба у најтежим искушењима наше дуге и бурне историје.

15. Српска народна партија жели да уреди Србију тако да функције власти буду максимално децентрализоване. Залагаћемо се за то да јединице локалне самоуправе добију шира овлашћења и пуну самосталност у располагању стеченим добрима.

16. Сматрамо да Србија треба да тежи сталном економском расту, али таквом који ће обезбедити одрживи развој, очување њених природних ресурса и заштиту животне средине.

17. Подстицање равномерног регионалног развоја, демографска обнова Србије, као и стварање услова за заустављање неповољних унутрашњих миграција из села у градове, представљаће један од најважнијих програмских циљева СНП.

18. Век у којем живимо је век образовања и науке, а у њему је најважнија предност једног народа – знање. Сматрамо да је улагање у образовање и развој технолошких могућности најважнији предуслов будућег економског просперитета Србије.

Народ добија избор. Народ добија шансу. Народ добија Српску народну партију!

Златибор, Мала Госпојина, 21. септембра 2014. године