Direktor

Dušan Žarković, direktor

Dusan Zarkovic

Rođen u Beogradu 1983. godine.

Diplomirao na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić u Beogradu.

Postdiplomske studije završio na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Predsednik Upravnog odbora Fondacije „Sveti Aleksandar Nevski“ iz Beograda.

Stručni savetnik u dva saziva Narodne skupštine Republike Srbije.

Predavač i autor više stručnih radova iz oblasti menadžmenta i odnosa s javnošću.

Govori engleski i ruski jezik.