Дејан Кулунџић

Председник Ресорног одбора за безбедност

Рођен 03. јануара 1970. године.

Више војно образовање стекао 1989. године. Завршио Филозофски факултет, Универзитета у Приштини 1999. године и стекао звање професора социологије.

У периоду од 1992.-1994. године био командир вода на минобацачу 82 мм и чете у Војсци Југославије.

Од 1994.-2015. године командир у граничној полицији Србије.

Ожењен, отац двоје деце.

kulundzicdejan70@gmail.com