Будућност у алтернативним изворима енергије

30. октобра 2019.

by / 0 Comments / 14 View / 30. октобра 2019.

Предлогом Председника Републике Србије да се пред Владу стави документ о измени и допуни закона који се односи на забрану изградње малих хидроелектрана (МХЕ) у природним заштићеним подручјима  представља израз рационалног размишљања и бриге за оне крајеве наше земље који су још увек остали нетакнути и имају неке  посебности  које несумњиво представљају непроцењиво добро за Србију.

Српска Народна партија у овом предлогу  препознаје жељу и тежњу  за очувањем природних богатстава наше земље и у  потпуности ће подржати поменути предлог о изменама закона који се односи на забрану изградње малих хидроелектрана у заштићеним подручјима.

Сам технолошки процес изградње захтева улазак тешке механизације у корита мањих река, продубљивање дна корита, а управо се на дубини од једног метра у односу на дно реке налази најразноврснији свет сићушних организама који представљају извор хране за рибе, ракове и друге становнике реке као једног екосистема. Поред тога се исушују речна корита постављањем цеви великих пречника за проток воде, што опет за последицу има угинуће речних риба и других водоземаца, недостатак пијаће воде за локално становништво, домаће и дивље животиње, стварање предуслова за појаву бујица, ерозију обала река, уништавање шума око речних корита. Управо у заштићеним подручјима имамо реке и речице које су  најбогатије водом, препуне ретких биљних и животињских врста и представљају извор пијаће воде за локално становништво, домаће и дивље животиње. Насупрот томе, финансијски ефекат из добијене електричне енергије, са река из заштићених подручја, је далеко мањи од штете која се наноси њиховом изградњом.

Свесност обавезе за подизањем процента обновљивих извора енергије, ипак има алтернативу. Та алтернатива се пре свега односи на много веће учешће ветра, нарочито биомасе. Ове две области обновљивих извора енергије готово да не угрожавају животну средину, за исту инвестицију дају далеко више електричне и топлотне енергије, подстичу развој других привредних грана и развој науке и што је најбитније отварају могућност за нова радна места.

       Председник Ресорног одбора

за заштиту животне средине

                                                    МSC.дипл.инж. Владислав Васиљевић